Iraklı eylemcilerden ABD’li protestoculara: “Ortak düşmanımız ABD emperyalizmidir”

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nı işgal eden eylemciler, 2 Haziran günü ABD’deki ulusal ayaklanma dalgasıyla dayanışmalarını ilan eden bir açıklama yayımladı. Bu açıklamanın Türkçesini okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bağdat’tan Minnesota’ya dek, dünyanın bütün ezilmiş ve yoksul halkları bir ve aynı mücadelenin militanlarıdır.

Hepsi de kapitalizmden kaynaklanan ırkçılığa, baskıya ve sömürüye karşı mücadele eden Birleşik Devletler halkına ve işçilerine en içten dayanışmamızı gönderiyoruz.

Kapitalist sistem, artık dünya ölçeğinde ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumda değil ve taleplerimizi de ırkçılığı ve savaşları kullanarak engellemeye çalışıyor.

Biz, Irak halkı, ABD hükümeti tarafından Irak’a getirilen mezhepçi ve ırkçı sistem yüzünden öldürülüyoruz. ABD ile Irak’taki ezilen ve yoksul halkların ortak düşmanı Birleşik Devletler ve onun emperyalist sistemidir.

Ekim ayından bu yana Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nı sisteme karşı işgal eden militanlar olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki erkek ve kadın kardeşlerimizin yanındayız.

Mezhepçiliğe, ırkçılığa ve kapitalist sistemin bütün baskı biçimlerine karşı mücadelemizi birlikte sürdürelim. Bunları birlikte yok edelim!

Sosyal adalet, sosyal eşitlik, özgürlük ve sosyalizm için birlikte savaşalım.

Yorumlar kapalıdır.