Metal sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor

Patron sendikası MESS ile metal sektöründe örgütlü sendikalar arasında 2 senelik yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

23-24 Kasım’da MESS ile sendikalar arasında yapılan 4. görüşme sonucunda 15 maddeden 5’i kabul edildi. Geri kalan maddelerde ise MESS’in ikramiyeler, çalışma saatleri, deneme süresi, fazla mesai, ödemeler gibi konularda işçilerin kazanılmış haklarını geriye götürecek talepleri reddedildi ve bu maddeler 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak bir sonraki oturuma ertelendi.

Ancak TL’nin görüşmeler sürecinde kaybettiği değer, artan enflasyon ve derinleşen krizle beraber taslakların oluşturulduğu ve ilk toplantının yapıldığı 12 Ekim tarihinden bu yana istenen zam oranlarının ne kadar güncel olduğu tartışma konusu.

Birçok işçi için taslaklarda istenen zam oranı oldukça yetersiz, Türk Metal yüzde 29, Birleşik Metal-İş ve Özçelik İş ise yüzde 31 zam oranı ile taslakları hazırlamıştı. Tüm sendikaların zam talepleri pazarlıksız kabul edilse dahi mevcut yoksulluk sınırının altında kalan maaşlara tekabül ediyordu. İktidarın son süreçteki para politikası ile TL’nin kaybettiği rekor değerle birlikte artık talep edilen zamlar ve ücretler insanca bir yaşamı sağlama olanağını yitirmiş görünüyor. Şu anki taslakların imzalanması, işçilerin sefalet ücretlerinde çalışacakları anlamına gelmektedir. Sendikaların her şeyden önce taslakların güncelliğini yitirdiğini ilan ederek yeni taslaklar hazırlaması ve bu taslağı işçilerin talepleri doğrultusunda oluşturması gerekiyor.

Bir başka nokta ise enflasyon oranlarını açıklayan TÜİK’in güvenirliğini yitirmesi. Gerçek enflasyon oranlarının yüzde 50’lere dayandığını da göz önüne alırsak, diğer altı aylarda istenen enflasyon zammının güncellenmesi ve gerçek enflasyon baz alınarak hazırlanması gerekmekte.

İktidarın ülkeyi krizden çıkarmak için bulduğu yöntem Türkiye’yi ucuz işçi cennetine çevirerek yabancı sermayenin yatırım yapmasını ummak. Bu, Türkiye’deki patronların da işine gelen ve hoşlarına giden bir politika. MESS’te örgütlü patronlar da yaşanan son gelişmelerle birlikte mevcut taslaklardan oldukça memnunlardır. Ancak işçiler için bu sözleşme daha şimdiden sefaletin ilanı anlamına gelmekte. Metal sektöründe çalışan işçiler, sendikalarına baskı yaparak ve gerekirse üretimi durdurarak kendilerini yoksulluğa mahkûm etmek isteyen MESS’e karşı durmalı ve insanca yaşayacak ücretler için gerekirse sendikal bürokrasiyi de karşılarına alarak mücadeleyi büyütmeliler.

Yorumlar kapalıdır.