Büyük Rus şovenizmine karşı bağımsız, birleşik, özgür Ukrayna!

İşçi Demokrasisi Partisi’nin, bugün (24 Şubat) “Rusya-Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye yönelik her türlü girişimini reddetmeye çağırıyoruz” diyerek yayınladığı deklarasyonu paylaşıyoruz:

Putin’in emirleriyle Ukrayna’nın işgaline fiilen başlamış olan Rus ordusu, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlerce ve milyonlarcasının mülteci olmasına neden olabilecek bir kirli savaş başlattı. Bu kirli savaş politikası, büyük Rus şovenizminin 2013 Ukrayna Ayaklanması ile 2020 Belarus Genel Grevi’ne karşı hayata geçirmiş olduğu karşıdevrimci ve yayılmacı politikaların silahlarla sürdürülen biçimidir.

Rusya’nın Ukrayna üzerinde herhangi bir hakkı yoktur. Donetsk ve Lugansk’ta bağımsız devletler değil, Rusya’nın kuklası olan uydu devletler kurulmak istenmiştir. Tarihsel olarak Rusya’nın Ukrayna’ya dönük politikası daima asimilasyoncu, sömürgeci, işgalci bir karakter taşımıştır.

Dünya işçi sınıfının, yoksullarının ve ezilen halklarının, Çarlık rejiminin dış politikasının sadık bir takipçisi olan Putin’in saldırgan pan-Slavist çizgisinden herhangi bir çıkarı bulunmamaktadır. İşçilerin ve ezilenlerin sloganı şudur: “Ukrayna, Rusya’nın Vietnam’ı olacak!” Rus birlikleri ve paramiliter çeteleri Ukrayna’dan ve Kırım’dan çekilmelidir. Tarihsel doğu sınırından batı sınırına dek Ukrayna birleşik, bağımsız ve özgür olmalıdır!

Asıl amacı Ukrayna ve Doğu Avrupa’daki kontrol ve tahakkümünü pekiştirmek olan ABD ve Avrupa emperyalizmleri de ülkede yaşanmakta olan sürecin doğrudan sorumlularıdır ve çıkarları, Ukrayna emekçi halkının çıkarlarıyla örtüşmemektedir. Bu nedenlerle, Avrupa ve ABD emperyalizmleri de Ukrayna’dan elini çekmeli, Batı ve Doğu Avrupa’daki ABD askerî üsleri kapatılmalı ve NATO derhal lağvedilmelidir.

Büyük Rus şovenizminin dünya örgütü olan ve Kazakistan Devrimi’ne karşı da kullanılan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) lağvedilmelidir. KGAÖ, Rusya’nın komşusu olan ülkelerde emekçi halk ayaklanmalarını bastırıp, Rusya’ya bağımlı oligarşileri koruyan gerici bir örgüttür.

Bugün Donetsk ve Lugansk’ta yaşanmakta olan, Rusya’nın yayılmacı, Ruslaştırıcı politikalarının bir sonucudur. Bu nedenle Rusya güçleri derhal bölgeyi terk etmelidir. Donbass bölgesi, Ukrayna toprağıdır. Çarlık’ın, SBKP’nin ve bugün Putin’in hayata geçirdiği büyük Rus şovenizmi politikalarına karşı, Lenin ile Troçki’nin genç Sovyet devletinin ilk yıllarında hayata geçirdiği ve Ukrayna’nın bağımsızlığı ile birliğini öngören enternasyonalist politikaları savunuyoruz.

Büyük Rus şovenizmine karşı bağımsız, birleşik, özgür Ukrayna!

Rusya-Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye yönelik her türlü girişimini reddetmeye çağırıyoruz!

Avrupa ve ABD emperyalizmleri Ukrayna’dan dışarı!

Yorumlar kapalıdır.