İUB-DE’den Ukrayna için birleşik küresel eylem çağrısı

Birleşik bir küresel hareket için: Putin’in birlikleri, Ukrayna’dan defol! Yaşasın Ukrayna halkının direnişi! NATO’ya hayır!

Sendikal ve işçi emekçi hareketi örgütlerine

Sol örgütlere

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, kendini sol olarak tanımlayan örgütler ile işçi ve emekçi hareketi örgütlerinin tamamı tarafından kınanmalıdır. Putin’in bu savaş ile gerçekleştirmekte olduğu katliamı ve tahribatı haklı gösterebilecek hiçbir gerekçe olamaz. Putin’in işgalci güçlerinin Ukrayna’dan defolması için tüm dünyada gerçekleştirilen seferberlikleri destekliyoruz. Ukrayna halkının işgali yenmek için verdiği direnişi destekliyoruz. Ukrayna halkının kendini savunma hakkını ve kendi kaderini belirleme hakkını destekliyoruz.

Rusya’nın bu saldırganlığına karşı çıkışımızı, aynı zamanda ABD ve AB emperyalizminin Ukrayna’ya yönelik tüm müdahalelerine karşı tutumumuzun eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Bizim tutumumuz bu ülkelerin hükümetlerinin aldığı tutumdan tamamen bağımsızdır ve bu ülkelerin askeri güçlerinin cisimleştiği NATO’yu reddediyoruz. Geçmişte, ABD’nin Irak’ı işgaline karşı mücadeleyi ve Irak halkının işgale karşı mücadele hakkını desteklediğimiz gibi bugün de aynı derecede alçaklıktaki bir başka işgale karşı sesimizi yükseltiyoruz. O zaman da bunu Saddam Hüseyin’in politikasını onaylamadan yapmıştık. O zaman olduğu gibi bugün de Ukrayna halkının direnişine verdiğimiz destek, Zelenski’nin kapitalist hükümetinin ne politikasını desteklediğimiz anlamına gelir ne de ona güven duyduğumuza.

Bu bağımsız tutum doğrultusunda, bu noktalardan ve bunlara eklenebilecek diğer taleplerden de (Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Rusya’da savaş karşıtlarının serbest bırakılması) hareketle, geniş bir eylem birliği hareketinin oluşturularak uluslararası ölçekte bir eylem planının koordine edilmesini öneriyoruz. Bu amaçla irtibat kurulmasını ve ortak bir deklarasyon ve eylemler planı oluşturulmasını öneririz.

İUB-DE (İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal) Uluslararası Sekreterliği

5 Mart 2022

Yorumlar kapalıdır.