Senendecli devrimcilerden açıklama: “Devrimden sonra iktidarın, onun asıl sahipleri olan halk kitleleri elinde kalmasına kararlıyız!”

Aşağıda okuyucularımızla, İran’dan Senendecli devrimci bir oluşumun yayımladığı ve tarafımıza ulaştırdığı açıklamalarını paylaşıyoruz.

***

Bizler, diğer Beluc, Türk, Arap, Türkmen, Fars ve diğer tüm ezilen unsurlar gibi son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti rejiminin baskıcı güçleriyle sürekli olarak sokaklarda savaşan Senendecli bir grup devrimciyiz. Geçtiğimiz iki ay boyunca da bu mücadelemizi sürdürüyoruz ve çok sayıda yoldaşımızı bu kavgada yitirdik.

Bazı konularda görüşümüzü açık ve şeffaf bir şekilde ifade etmeyi gerekli görüyoruz.

Amacımız, hükümete karşı ayaklanmayı yaymak ve onu devirmek, baskıyı, cinsiyet ayrımcılığını, ekonomik, etnik ve dini ayrımcılığı yeniden üreten tüm yapıları ortadan kaldırmak.

Siyasi eğilimlerimiz ve inançlarımız dışında, insan haklarına olan bağlılığımızı tam olarak beyan ediyor ve bu bağlamda İran siyasi coğrafyası halkları arasında herhangi bir birlikteliğin mümkün olabilmesi için “ulusal” ve benzeri kavramlarda yapısal dönüşümün gerekli olduğuna inanıyoruz. Herkesin özgür bir şekilde ulusal kimliğini ifade etme özgürlüğüne sahip olması, anadil ve din özgürlüğüne sahip olması kaçınılmazdır. Ayrıca bizler kutsallığın dinde, toprakta veya bayrakta değil, bu topraklarda yaşayan tüm halkların toplu insanlık onurunda ve birlikteliğinde olduğunu görüyoruz.

Gücün merkezde toplanması yerine ademi merkeziyetçi hale gelmesi gerektiğini ve merkez-çevre ilişkilerinin son bulmasını ve çevrenin merkez lehine sömürgeleştirilmesinin sona ermesini talep ediyoruz. Cinsiyet ve cinsel yönelim gözetmeksizin tüm insanların hak ve özgürlüklerinin eşit olacağı bir yapının oluşturulmasını istiyoruz. Dil, din, ikamet yeri veya başka herhangi bir koşula bakılmaksızın tam eşitlik talep ediyoruz.

Tüm sosyal, ekonomik ve siyasi meselelerde kadın, erkek ve diğer cinsiyetlerin yasalarda ve pratikte eşitliğini talep ediyoruz.

İnsanlığın sömürülmesine, boyun eğdirilenlerin kanından ve alın terinden zenginlik elde edilmesine son veren, parasız eğitim ve sağlık kadar, insanın toplumsal yaşamının tüm alanlarının özelleştirilmesine ve metalaştırılmasına son verecek bir siyasi ve ekonomik sistem için mücadele ediyoruz. Barınma ve çalışmanın, her insanın en temel hakkı olarak kabul edileceği bir düzen için savaşıyoruz.

Son olarak, herhangi bir siyasi partiye veya akıma bağlılığı reddederken, tüm militan gruplara ve halk kesimlerine dostluk eli uzatıyoruz. Ve devrimden sonra iktidarın, onun gerçek sahiplerinde kalacağında kararlıyız. Yani halk kitlelerinde.

Son yüz yıllık sömürü ilişkilerini devam ettirmek ve sadece yöneticileri değiştirmek isteyen gerici, faşist herhangi bir unsurla bağımız, sempatimiz, ittifakımız, koalisyonumuz olmadığı gayet açıktır.

Senendecli bir grup devrimci

1 Aralık 2022

Yorumlar kapalıdır.