Yaşasın halkların özgürlüğü! Newroz pîroz be!

2023 Newrozunu, Tek Adam’ın diktatoryal rejimi altında kutladıklarımızın sonuncusu olması dileği, umudu ve heyecanıyla selamlıyoruz.

Başta Kürt halkı olmak üzere tüm ülkenin emekçi halkları son 20 yılı AKP’nin adım adım inşa ettiği bu otokratik rejimin yalanları, aldatmacaları, baskıları ve zorbalıkları altında yaşamak zorunda bırakıldı. Halkın oylarıyla işbaşına gelen belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri, binlerce emekçi ve aydın, yerlerinden edildi, takibata uğradı, işkencelerden geçirildi, hapislere atıldı. Bütün bir halk baskı ve şiddet yöntemleriyle korkutulmaya ve susturulmaya çalışıldı. AKP hükümetlerinin temel amacı, emekçi halkların kendi kaderlerini belirleyebilmelerini engellemekti.

Bu baskıcı rejim, Tek Adam’ın etrafında toplanmış bankerlerin, inşaat ve enerji oligarklarının, silah tacirlerinin kurdukları ve devamı için çırpındıkları bir düzendir. Bu düzen altında egemenler ülkenin tüm kaynaklarını talan ederek emekçi halklarımızı her geçen gün yoksulluğa, yoksulluktan sefalete sürüklediler.

Tek Adam rejiminin yağmacıları, soygunlarıyla ülkeyi ekonomik felaketin içine sürüklemekle kalmadılar. 6 Şubat depremi sırasında, on binlerce insanımızın ölümüne, milyonlarcasının sokakta kalmasına neden olan yıkımın ve sefaletin de sorumlusu oldular. Ve hâlâ cesetlerin ve sefaletin üzerine kuracakları talanın paylaşım çabası içindeler.

Ama artık bütün bunlara son verebileceğimiz koşullar giderek olgunlaşıyor. Baskılarla susturulmaya ve yalanlarla aldatılmaya çalışılan emekçi halklarımız açısından, yüzleştiğimiz sefaletin ve acıların sorumlusunun kapitalist sömürü düzeni ve baskıcı Tek Adam rejimi olduğu giderek daha fazla açıklık kazanıyor.

Bugüne değin tek tek fabrikalarda, işyerlerinde, alanlarda süren mücadelelerin ve direnişlerin ilk sonucunu almak üzereyiz. Tek Adamı tahtından indirmek ve baskı mekanizmasını kırıp atmak kararlılığındayız. 14 Mayıs seçimleri bu doğrultuda, baskı ve sömürü düzeninden kopuşun zeminini sağlamalıdır.

Öte yandan, 20 yıllık bu kâbusun ardından yeni bir yanılsamaya kapılmamalıyız. İşçi ve emekçi halklarımızın içine sürüklendikleri yoksulluktan ve acılardan kurtulabilmesi, devlet düzeyinde gene emekçilerin en acil çıkarları doğrultusunda dönüşümlerin yapılmasına bağlıdır. Unutmayalım ki, oligarklar, onların devlet içindeki ve dışındaki yandaşları ve ırkçı, şeriatçı ve faşizan güçleri direnişlerini sürdürecektir.

Bu nedenle, bugün Newroz ateşi etrafında toplanan tüm emekçilerin ve onların örgütlerinin gerçek ve birleşik bir ittifak kurarak halklarımızın kendi kaderlerini belirleme ve emekten yana bir düzenin kurulması yolundaki umutları ve talepleri doğrultusunda güçlü bir seferberlik yaratmalarını diliyoruz. Yarınları ancak böyle inşa edebiliriz.

Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm siyasi tutsaklara özgürlük!

HDP’ye yönelik baskılara son! Hukuksuz kapatma davası derhal düşürülmelidir.

Kayyumlara hayır! Belediye başkanları derhal görevlerine iade edilsin!

Sınır ötesi operasyonlara son! Savaşa değil halka bütçe!

Kürt halkına kendi kaderini özgürce tayin etme hakkı!

Tek Adam rejiminden çıkış için bağımsız ve egemen Kurucu Meclis!

Yorumlar kapalıdır.