İDP: “Gazze’ye dönük soykırımı durdurmak için derhal seferber olalım!”

Etnik temizlik ve ırkçı katliam politikaları üzerine inşa edilmiş bulunan işgalci ve korsan Siyonist İsrail devleti, Gazze’de abluka altına alınmış 2.3 milyon Filistinliye yönelik bir soykırım planını hayata geçirmeye başladı. Böylesine bir soykırım planının benzerine tarihte rastlamak kolay değil: İsrail’in işlemeye başladığı bu barbarca suç, ancak ve ancak Belçika emperyalizminin 19. yüzyılda Kongo’da işlediği ve milyonlarca insanın öldürülmesiyle sonuçlanan soykırımla veya İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizmin Yahudi halkına karşı işlediği ve yine milyonların katledilmesiyle sonuçlanan Holokost’la karşılaştırılabilinir.

Bütün dünyanın gözü önünde devasa bir insanlık suçu işleniyor ve işlenmek üzere. ABD ve Avrupa Birliği emperyalizmi bu devasa insanlık suçunun destekçileri olmakla kalmıyor, aynı zamanda onun ortakları. Siyonist İsrail’e, soykırım girişiminde yardımcı olması için dış işleri bakanlarını, genelkurmay yetkililerini, diplomatlarını, hukukçularını, silahlarını ve bombalarını gönderiyorlar. Kahrolsun her fırsatta “insan hakları” üzerine atıp tutan bu “demokratik” emperyalizmlerin katliamcı ikiyüzlülükleri! Avrupa ve ABD emekçi halkları ile işçi sınıfları, Filistin halkının haklı ve meşru direnişinin yanında.

Gazze’de dün itibariyle yakıt tükendi. Yakıtın tükenmesiyle beraber su da tükendi. AB emperyalizmi, Gazze’ye gönderdiği birkaç ekmek kırıntısından oluşan yardımları da kesmeye çalışıyor. Şu an 2.3 milyon insan açlığa ve susuzluğa terk edilmiş durumda. Mısır’daki askeri diktatörlük sınır kapısını açmayarak, emperyalist ve Siyonist efendilerine en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyor. Gazze’nin her santimi, korkak İsrail güçleri tarafından havadan bombalarla dövülüyor. Hastaneler, okullar ve konvoylar hedef alınıyor. İnsan Hakları İzleme Merkezi, Siyonizmin Gazze saldırılarında beyaz fosfor kullandığını doğruladı. Filistinli çocukların derileri ve ciğerleri bu kimyasal silahla yanıyor.

Yaşanmakta olanlar bir soykırım suçudur: Filistinliler, Filistinli oldukları ve tarihsel topraklarını direnerek savunmak istedikleri için kıtlık, susuzluk, elektriksizlik, hava bombardımanları, kimyasal silahlar, açık hava hapishaneleri ve ölümcül bir ambargo ile öldürülmek istenmektedir. Siyonist İsrail, bunların üzerine, mümkün olduğunca fazla Filistinliyi öldürmeyi hedeflediği bir kara harekatı planlamaktadır.

Gazze’nin yeryüzü üzerinde bir tane dostu var: Uluslararası işçi sınıfı ve emekçi halklar. Emperyalizm, İsrail’in soykırım planlarını durduramaz ve durdurmayacak; onlar bu planın kirli ortakları. Bu cani planı yalnızca işçiler, emekçiler ve ezilen halklar ile uluslar durdurabilir.

Bu bağlamda İşçi Demokrasisi Partisi olarak, aramızdaki siyasal farklılıklar ne denli büyük olsa da, Filistin direnişini sahiplenen ve onunla dayanışma içinde olan bütün güçlere, bu soykırım planını durdurmak için derhal birlikte seferber olma çağrısı yapıyoruz. Tek bir hedefimiz olmalı: Filistin halkının canını ve topraklarını, Siyonizmin katliam ve işgal planları karşısında tavizsiz bir şekilde korumak.

İDP olarak aşağıdaki yakıcı ve acil talepler etrafında, Gazze’ye dönük soykırımcı saldırıların durdurulması amacıyla bir mücadele ve dayanışma planı oluşturulmasını savunuyoruz:

— Gazze ablukası ve ambargosu derhal kaldırılsın.

— Yiyecek, su, elektrik, ilaç, tıbbi malzemeler, yakıt ve diğer tüm ihtiyaçlar derhal Gazze’ye sevk edilsin.

— İsrail Güvenlik Güçleri hava bombardımanlarını ve kimyasal silah kullanımını derhal durdursun. Kara harekatına hayır. İsrail Güvenlik Güçleri, Gazze sınırından çekilsin.

— ABD ve AB emperyalizmlerinin hükümetleri, İsrail’in işgal ve soykırım planlarına verdiği askeri ve ekonomik desteği derhal geri çeksin.

— Türkiye, İsrail’le bütün askeri, diplomatik, ekonomik ilişkilerini kessin.

İDP olarak, Gazze Soykırımı’nı durdurmak için seferber olma çağrımızı, Filistin direnişinin bütün aktörlerine ve destekçilerine yapıyoruz. Geçen her dakika ve saat aleyhimize. 

21. yüzyılın bugüne dek işlenmeye çalışılan en büyük insanlık suçunu durdurmaya yardımcı olabilmemiz için, Gazze halkının canını ve topraklarını savunmaya adanmış bir mücadele ve dayanışma planı etrafında, hep birlikte seferber olalım.

Nehirden denize özgür Filistin!

Yorumlar kapalıdır.