İşçiler örgütlü ve güvenceli çalışmak için direniyor

Asgari ücret çoktan açlık sınırının altında kalmış durumda ve emekçilerin alım gücü her gün biraz daha zayıflıyor. İşçiler, en temel gereksinimlerini karşılamanın dahi imkânsızlaştığı bir ekonomik saldırı dalgasıyla karşı karşıya. Hal böyleyken hükümet cephesinden gelen, asgari ücrette ara zam yapılmayacağına dair açıklamalar sermaye sınıfının bu saldırıyı sonuna kadar götürmek niyetinde olduğunu gösteriyor. Bu karamsar tabloyu değiştirmek için işçilerin elinde birlikte davranmak ve mücadele etmek dışında bir seçenek bulunmuyor.

Nitekim henüz karşı karşıya olduğumuz saldırı dalgasının boyutuna denk bir ayağa kalkıştan bahsetmek mümkün görünmese de sendikalı ve güvenceli çalışma talebinin öne çıktığı grev ve direnişleri sürdüren işçilerin yanına yeni işyerlerinin isimleri ekleniyor.

Tekgıda-İş ile gerçekleştirdikleri sendikal örgütlülüklerinin tanınması için direnişe geçen Iffco işçileri iki aydır direniyor ve SGK müfettişlerini harekete geçirmeyi başardılar. Manisa’da Basın-İş’te örgütlenen Pilenpak işçilerinin grevi bir ayı geride bıraktı. Gebze’de Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Mersen’de işçiler toplu sözleşme için greve çıkarken, Manisa’da yine Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu HMS Makina ve İzmir’deki Purmo Grup’ta grev kararları işyerlerine asılmış durumda.

Lezita direnişi işçilerin insanca yaşamak için verdiği mücadelenin önlerine dikilen hangi engellere rağmen ne zorluklarla yürütüldüğünü gözler önüne seriyor. Öz Gıda İş sendikasında örgütlenmek için verdikleri çabalar yıllardır Lezita tarafından baskı ve işten çıkarmalarla, davalarla engellenmek istenen işçilerin grevi de patronun grevi kırmaya dönük işçi çalıştırma çabasıyla, grev alanına toprak dökülmesinden işçilere yüksek sesli ve “mesaj” içerikli müziklerin dinletilmesine dek varan psikolojik savaş taktikleriyle ve nihayetinde grev alanında coplarını kalkanlarına vura vura yürüyen kolluk güçlerinin devletin sınıf karakterini göz önüne seren mevcudiyetiyle karşılaşıyor. Tüm bu saldırılar karşısında Lezita işçilerinin grevi iki aya yakındır sürüyor ve emek örgütlerinin, sosyalist kurumların, kadın hareketinin desteği de direnişe moral güç taşıyor.

Besni’de Birtek-Sen’de örgütlenerek çalışma haklarının iyileştirilmesi için mücadeleye atılan Mega Polietilen işçilerinin üç haftayı bulan eylemi de işçilere karşı patron tarafından yönlendirilen çetelerin fiziksel saldırılarına, eylem çadırlarının yakılmasına, bizzat patron tarafından savrulan tehditlere rağmen kararlılıkla sürdürülüyor. İşçi sınıfının bu dönem için öncüleşen mensupları, sermayenin yıkım saldırısına karşı gerçekten güvenebilecekleri tek şey olan birliklerini sağlamayı ve örgütlenmelerini kabul ettirmeyi mücadelelerinin odağına koyuyor.

Yorumlar kapalıdır.