Zamanımızda Marksizm

Bu kitap, Marks'ın ekonomik öğretisinin temellerini Marks'ın kendi sözleriyle özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, halen hiç kimse emek değer teorisini Marks'tan daha iyi…

Yakov Sverdlov

Sverdlov'la ancak 1917'de, Birinci Sovyet Kongresinde, Bolşevik fraksiyonun bir oturumunda tanıştım. Sverdlov oturuma başkanlık ediyordu. O günlerde bu olağanüstü adamın gerçek önemini parti…