Ankara Üniversitesi öğrencileri örnek oluyor

Ankara Üniversitesi yemekhane işçileri, işsizliğe ve örgütsüzlüğe karşı işyerlerini işgal etti. Öğrenciler, bu işgale destek oldular…

Özelleştirmeler çerçevesinde üniversitelerin ticarethaneleşmesinin getirdiği sonuçlardan biri de yemekhane özelleştirmeleri. Pahalı ve niteliksiz yemekler, öğrencilerin başta gelen sorunlarından. Yemekhane işçilerinin kayıt dışı ve hiçbir sosyal güvence olmadan, ağır şartlar altında çalışmaları meselenin diğer bir tarafı.

Ankara Üniversitesi yemekhane işçileri de bu özelleştirmelerin kurbanlarından. TADAL adlı taşeron şirkete bağlı Yemekhane işçileri, 3 ay boyunca maaşlarını alamamışlar. Bir kısım işçi de gerekçesiz ve haksız yere işten atılmış. Tüm bunlardan dolayı, öğrencilerin de desteğini alarak başlattıkları boykot bir süre sonra işçilerin grevine dönüşmüş ve bu eylemlilik işçilerin DİSK’e bağlı OLEYİS sendikasında örgütlenmesiyle son bulmuştu. Bir süre sonra ise taşeron TADAL şirketi iflas ettiğini açıklamış ve A.Ü. rektörlüğü yeni bir şirketle anlaşmıştı. Fakat bu şirket TADAL işçilerini işe almamış ve işçiler işsiz kalmışlardı. Bu durum üzerine yemekhane işçileri, öğrencilerle birlikte 18 Kasım Salı günü itibari ile yemekhaneyi işgal ettiler ve bu direniş 17. gününde polisin yemekhaneyi gece yarısı basması sonucu nöbetteki öğrenci ve işçilerin gözaltına alınması ile sonlandırıldı. Bu süre zarfında işçilerin ve öğrencilerin talepleri işçilerin derhal işlerine geri alınmaları idi. Fakat rektörlük bu taleplere kulağını tıkamış hatta polis ile işbirliği yapıp işçilerin ve öğrencilerin tutuklanmasını sağlamıştı. Ve atanan yeni rektör ilk görevini kapitalist devlet önünde başarı ile tamamlamıştı.

Ankara Üniversitesi direnen işçileri ve bilhassa öğrencileri bizim için birer model teşkil etmelidir. Burada bize düşen görev bu tür yerel direnişleri birleştirip genelleştirmektir. Özgür bilim, özgür eğitim ve özgür üniversite için, üniversitelerde işçi ve öğrenci denetimi şiarını hep bir ağızdan sloganlaştırıp gür seslerimizi yükseltmeliyiz. Okullarda işçi-öğrenci denetimi!

Yazan: Ayşe Kaya (22 Aralık 2008)

Yorumlar kapalıdır.