Devrimci Marşlar

İşçi sınıfının mücadele tarihinde izler bırakmış devrimci marşlar ve öyküleri…

Enternasyonal Marşı [Şiir: Eugene Pottier (1870), Müzik: Pierre Degeyter (1888)]

Avusturya İşçi Marşı (Hayat Denilen Kavga) [Siir: Fritz Brügel (1927), Müzik: Samuel Pokrass (1920)]

1 Mayıs Marşı [Söz ve Müzik: Sarper Özhan (1974)]

Enternasyonal Marşı

[Şiir: Eugene Pottier (1870), Müzik: Pierre Degeyter (1888)]

[Yaygın kanının aksine şiir, ilk olarak Paris Komünü sırasında değil, Fransa’da, Cumhuriyet’in ilan edildiği 4 Eylül 1870’in ertesi günü yazılmıştır. 18 Mart 1871’de Paris’te, Komünün ilanı üzerine Pottier, sürece aktif bir biçimde katılmış, barikatlarda komün için savaşmıştır. 25 ile 30 bin Komünarın öldürüldüğü “Kanlı Hafta” katliamından kurtularak, önce İngiltere’de, ardından ABD’de siyasi mülteci statüsünde (1873’te gıyabında ölüme mahkûm edilmiştir) yaşamıştır. Bu süre zarfında şiirde, kısmi değişikliklere gitmiştir. Şiirin bestesi ise, Fives-Lille fabrikasında çalışan Pierre Degeyter tarafından yapılmış, ilk kez 23 Temmuz 1888’de, Gazete Satıcıları Sendikası’nın toplantısında bir işçi korosu tarafından seslendirilmiştir.]

Uyan, artık uykudan, uyan,
Uyan esirler dünyası.
Zulme karşı hıncımız volkan,
Bu ölüm-dirim kavgası.

Yıkalım bu köhne düzeni,
Biz başka âlem isteriz.
Bizi hiçe sayanlar bilsin;
Bundan sonra her şey biziz.

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık,
Enternasyonal’le, kurtulur insanlık!

Tanrı, patron, bey, ağa, sultan,
Nasıl bizleri kurtarır?
Bizleri kurtaracak olan,
Kendi kollarımızdır!

İsyan ateşini körükle,
Zulmü rüzgârlara savur.
Kollarının bütün gücüyle,
Tavı, gelen demire vur.

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık,
Enternasyonal’le, kurtulur insanlık!

Hem fabrikalar, hem de toprak,
Her şey emekçinin malı.
Tufeyliye tanımayız hak,
Her şey emeğin olmalı.

Cellâtların döktüğü kan,
Bir gün onları boğacak.
Bu kan denizinin ufkundan,
Kızıl bir güneş doğacak.

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık,
Enternasyonal’le, kurtulur insanlık!

Avusturya İşçi Marşı (Hayat Denilen Kavga)

[Siir: Fritz Brügel (1927), Müzik: Samuel Pokrass (1920)]

[Şiirin, 1927 yılında Viyana’da 89 işçinin ölümüyle sonuçlanan Temmuz Ayaklanması günlerine dayandığı tahmin edilmektedir. Samuel Pokrass’ın, 1920 yılında bestelediği Sovyet marşı “Beyaz Ordu, Kara Baron”dan uyarlanmış olarak ilk kez 1929 yılında Viyana’da 2. Uluslararası Genç İşçiler Günü’nde seslendirilmiştir. 1934 yılında Avusturyalı işçilerin faşizme karşı giriştiği Şubat Ayaklanması sırasında yaygınlık kazanmıştır.]

Hayat denilen kavgaya girdik,
Emin adımlarla yürüyoruz.
Biz bu karanlık yolun sonunda,
Doğacak güneşi görüyoruz.

Dağları aşıyor, bak yakınlaşıyor,
Kızıl yıldız, zafer kuşu!
Bu bir rüya değil, bu bir hülya değil,
Yıldızıdır kurtuluşun.

Kara deryalarda bir fenersin,
Senin ışığınla yürüyoruz.
Biz bu karanlık yolun sonunda,
Doğacak güneşi görüyoruz.

Fabrikalarda biz, tarlalarda biziz,
Biziz hayatı yaratan!
Dil farkı bilmeyiz, din farkı bilmeyiz,
Sanki doğduk bir anadan.

Anamız amele sınıfıdır,
Yurdumuz bütün cihandır bizim.
Hazırlandık o şanlı kavgaya,
Başta bayrağımız sosyalizm.

Bayrağını yükselt, daha daha yükselt!
Yükselt bayrağı yukarı…
Bugüne vuralım, yarını kuralım,
Kaldıralım sınırları.
Bugüne vuralım, yarını kuralım,
Kaldıralım sınıfları.

1 Mayıs Marşı

[Söz ve Müzik: Sarper Özhan (1974)]

[Epik tiyatronun kurucularından Bertolt Brecht’in, sosyalist gerçekçi yazımın ünlü romancısı Maksim Gorki’nin Ana romanından uyarladığı tiyatro oyununun, 1974 senesinde Türkiye’de, Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından perdelenmesi sırasında, oyun müziği olarak yazılmış ve bestelenmiştir.]

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez.
Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve ülkelerde.

1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı.
Devrimin şanlı yolunda, ilerleyen halkın bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından.
Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.
Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı.
Devrimin şanlı yolunda, ilerleyen halkın bayramı.

Vermeyin insana izin, kanması ve susması için.
Hakkını alması için, kitleyi bilinçlendirin.
Bizlerin ellerindedir, gelen ışıklı günler.

1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı.
Devrimin şanlı yolunda, ilerleyen halkın bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,
Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.
Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,
Devrimin şanlı yolunda, kül gibi savrulur gider.

Yorumlar kapalıdır.