Evrim nedir?

Evrim, biyoloji biliminde canlı varlıkların (organizmaların) zaman içerisinde geçirdikleri değişiklikleri açıklayan bir teoridir. Modern biyoloji, birçok alanında evrim teorisinden beslenir.

Evrim, ilk sistematik ifadesini Darwin’in Türlerin Kökeni adlı yapıtındaki doğal seçilim anlayışında ve Mendel’in kalıtım üzerine çalışmalarında bulmuştur. Bunları teker teker açıklayalım;

Organizmalar, üreyerek çoğalır ve kendi türlerini devam ettirirler. Yaşadığı süre içerisinde, doğal şartlara en uygun yapıya sahip birey, tür içerisinde yaşama, dolayısıyla üreme olasılığı en fazla olandır. Buna doğal seçilim denir. Tür içerisinde üreyen bireylerin özellikleri, kendi yavrularına genler vasıtasıyla taşınır. Buna ise kalıtım denir.

Bu iki sürecin birleşimi, yani genetik olarak güçlü bireyin üreyerek bu özelliklerini türe yayması, bir türün doğanın oluşturduğu yeni şartlara uyum sağlama ya da mevcut şartlar içinde varlığını kolaylaştırma mekanizmasını, yani evrimi oluşturur.

Organizmaların doğal şartlara uyum sağlaması yani genetik olarak güçlü birey haline gelmesine adaptasyon denir. Bu süreç aslında genetik anormalliklerin tesadüf eseri organizmanın çıkarına olması ve yaşantısını kolaylaştırması demektir. Buradaki tesadüf kelimesi kuşku uyandırabilir. Bu yüzden bir örnek verelim; Diyelim ki büyük nüfuslu bir türde, bir sene içinde faydalı bir genetik bozukluk oluşma ihtimali on binde birdir. Bu ilk bakışta göze çok küçük bir ihtimal gibi gelir. Oysa aynı olasılık yüz yılda yüzde bire, bin yılda onda bire, on bin yılda ise onda altıya çıkar. Beş milyar yıllık ömrü olan dünyamızda bunlar çok kısa sürelerdir…

Bir de maymundan gelme meselesi var tabii… Aslında evrim teorisi insanın atasının maymun olduğunu söylemez ancak insan ve maymunun aynı kökeni paylaştığını ifade eder. Aslında bütün canlı türleri aynı kökeni paylaşırlar. Onların içinden yalnız insan, başka bir şeyden değil, üretebilme yeteneğinden dolayı diğer hayvanlardan ayrılır. Bu yüzden üretmeyenlerimiz evrimden delicesine korkarlar. Bilirler ki bizi insan yapanı anlarsak, onların insan olmadığını da anlayacağız…

Yorumlar kapalıdır.