Çalışma hakkımız işçilerle gelecek!

Ekonomik kriz işçi ve emekçileri vurduğu gibi öğrencileri de vuruyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 2008 yılında gençlerde işsizlik %25’e çıktı. Bu rakam kentte %27’ye çıkıyor. TC tarihinde karşılaşılan en yüksek rakamlar bunlar. Artık bugün liseden veya üniversiteden mezun olan bir insanın iş bulması hayal.

Üniversiteler istihdam edilemeyen öğrencilerin sistem içinde eritilmesinden başka bir işe yaramıyor. Aldığımız eğitim burjuva sınıfının çıkarlarını yeniden üretebilmelerinin gerekleriyle gölgeleniyor. Kapitalistler bilimi kârlarını en yüksek seviyeye çıkarmaya yarayacak şekilde örgütlüyorlar. Üniversiteler şirketlerin tutsağı. Üniversite, devlet yeterli miktarda ödenek ayırmadığı için şirketlere projeler üretmek durumunda kalıyor. Sponsorluklar yoluyla üniversiteler kapitalistlerin ar-ge departmanlarına dönüşüyor.

Zorlaştırılmış müfredatlara, asker-polis rejiminin üniversite içindeki baskılarına, burjuva biliminin ve üniversitesinin saçmalıklarına göğüs gererek senelerimizi harcadıktan sonra krizle birlikte daha yakıcı hale gelen bir sürpriz (!) bekliyor bizi: İŞSİZLİK. En iyi ihtimalle aldığımız eğitimle alakası olmayan iş kollarında vasıfsız eleman olarak iş buluyoruz. Geçen aylarda Zonguldak’taki madenlerde çalışmak üzere üniversite mezunu 3000 kişi sınava tabi tutulmuştu. Etrafımız bunun gibi örneklerle dolu. Tabii bu durumdan faydalanan yine patronlar oluyor. Hem eğitim gördüğümüz süre içerisinde kâr elde ediyor (dershanesinden tutun kırtasiye masrafına kadar), hem de mezun olduğumuzda yedek işgücü ordusuna dâhil olmamızla işçi ücretlerini dengeleyebiliyorlar. Yaşanan en ufak bir marazada işçiyi dışarıdaki işsiz ordusunu göstererek korkutuyorlar.

İsteyen herkese üniversite eğitimi talep ediyoruz. Devlet tüm giderlerimizi karşılasın. Özel üniversiteler kamulaştırılsın! Devlet üniversitelerinin özel şirketlerle işbirlikleri iptal edilsin. Üniversitelere yeterli ödenek! Burjuvazinin çıkarlarına hizmet eden bilimi ve eğitimi istemiyoruz! İşsizlik; üretim üretenlerin yararına örgütlendiğinde sona erecek. Üniversite ve bilim emekçilerin yararına tekrar yapılandırılsın. Her mezuna iş garantisi!

Yazan: Doğan Koca (26 Mart 2009)

Yorumlar kapalıdır.