Duygusal şiddet

Her gün ortalama 3 kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Dünyada ve Türkiye'de her üç kadından biri şiddet görüyor ve bu şiddet genellikle kendilerine en yakın erkekler (baba, eş, sevgili)…

Anayasa’dan

Bu ay iş yasasını değil, işçileri doğrudan etkileyen ve referandumda oylanan anayasanın 54. maddesini inceledik. Değişiklik paketiyle, Grev hakkı ve lokavt başlıklı maddenin 3. ve 7.…

Şovenizm Nedir?

Şovenizm, herhangi bir şeye olan aşırı, nedenli veya nedensiz oluşan bağlılıktır. Özellikle de başka uluslara karşı hoşgörüsüzlük ve saldırganlık, aşırı ve bağnaz milliyetçilik anlamında…

İş mahkemeleri

Türkiye'de İş Mahkemeleri ilk iş yasasının çıkmasından 14 yıl sonra 1950 yılında kurulmuştur. Kurulma amacı iş uyuşmazlıklarının bu konuda uzmanlaşmış yargıçlar ile hızlı bir şekilde…

4/C nedir?

4/C sözleşmeli personel statüsüdür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlar ile sözleşmeli ve geçici personeller; A, B, C fıkralarıyla tanımlanmaktadır.

Ara dinlenmesi hakkı

Yasalara göre düzenlenmiş bir ara hakkı yoktur. Fakat iş yasasının 64. maddesi işçilere çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin düzenine göre ara dinlenmesi verilmesini öngörmüştür.

Toplu iş sözleşmesi

İşçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır. İşçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları, çalışma şartları, hizmet…

Grev nedir?

İşçilerin, bir işkolu veya bir işyerinde haklarını elde etmek için, faaliyeti durdurmak veya işin niteliği çerçevesinde işi önemli ölçüde aksatmak şeklinde kendi aralarında veya bir sendika…

Sendikalar Kanunu

Cumhuriyetin ilk yıllarında 'imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle'nin sınıf temelinde bir araya gelmesi yasaktı. Türkiye'de ilk sendikalar kanunu 1947 yılında çıktı. Grev ve toplu…

Sendika nedir?

Sendika, işçilerin kendi hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kurdukları ve örgütlendikleri sınıf örgütleridir. Bu yönü ile sendikaların en önemli vasfı, işçi sınıfının ekonomik…

Evrim nedir?

Evrim, biyoloji biliminde canlı varlıkların (organizmaların) zaman içerisinde geçirdikleri değişiklikleri açıklayan bir teoridir. Modern biyoloji, birçok alanında evrim teorisinden beslenir.

İhbar tazminatı

4857 numaralı İş Kanunu'nun 17. maddesine göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf (işçi veya…