Kötü Niyet Tazminatı nedir ve hangi durumlarda geçerlidir?

İşverenin işçi hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını önlemek amacıyla ve kötü niyetle iş sözleşmesini sona erdirdiği durumlarda, işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminata kötü niyet tazminatı denir.

Bu tazminat, kötü niyetin kanıtlanması halinde ihbar tazminatının üç katı olarak belirlenmiştir. Diğer yandan kötü niyet tazminatını alan bir işçiye, bu tazminatın ihbar tazminatını da içerdiği gerekçesiyle ayrıca bir ihbar tazminatı verilmemektedir.

İş sözleşmesinin kötü niyetle feshi anayasanın 13. maddesine göre, işçinin sendikaya üye olması ve işçinin yaşamış olduğu haksızlıktan dolayı, ilgili makama şikâyette bulunması gibi sebeplerle işten çıkarılması hallerinde iş sözleşmesinin kötüye kullanıldığı anlamına gelmektedir. Örneğin ödenmemiş ücretlerini talep ettiği için ya da sendikalaştıkları için işten atılan Sinter Metal işçileri, Sabiha Gökçen Havaalanı işçileri, Esenyurt Belediyesi işçileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

İşverenin yukarıdaki nedenlerden dolayı işten attığı işçiler, kötü niyet tazminatı dışında ayrıca maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunabilirler. İş sözleşmesinin kötü niyet halleri gerekçesiyle feshi durumunda istenecek ihbar, kötü niyet ve diğer tazminatlar için işten çıkarılma tarihinden itibaren on yıl içinde işverenin dava edilmesi gerekmektedir.

Son olarak, kapitalizmin olağan sonucu olan krizin bahane edilmesi ile artan hak gasplarına karşı yasal haklarımızın öğrenilmesi ve yaşanılan deneyimlerden faydalanabilmek için konuyla ilgili http://iscicephesi.net/sinif-mucadelesi web adresinden faydalanılabilir…

Yorumlar kapalıdır.