İşsizlik Sigortası Fonu

Tasarrufu Teşvik Fonu kaldırılarak yerine İşsizlik Sigortası Fonu 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. İşsizlik Sigortası Fonu’nun yürürlükte bulunduğu 9 yıllık süreçte biriken paralar sermaye çevrelerinin iştahını kabartıyor.

Bilindiği gibi daha önce Tasarrufu Teşvik Fonu yürürlükteydi. Ama bu fonda biriken paralar gerçek hak sahiplerine verilmesi gerekirken hükümetler bu fonu sermaye çevrelerine peşkeş çekerek içini boşaltmışlardı.

Şimdi aynı oyun İşsizlik Sigortası Fonu için oynanıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun yasallaşmasıyla birlikte, bu fondan kimlerin nasıl yararlanacağı bellidir. İşsizlik fonundan işten atılan işsizlerin yararlanma şartları bugünkü çalışma düzeni içinde oldukça zor. Zor olduğundan dolayı bugün bu fonda 36 milyar 711 milyon YTL birikmiş durumda.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun oluşmasında sigortalı işçiden yüzde 1, patrondan yüzde 2, devletten yüzde 1 oranında prim kesiliyor. Bu oluşan fondan primlerini dolduran işsizlerin yararlanması gerekiyor. Ama gel ki gör, öyle mi?

Nasıl yararlanılır?

Bir işçinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanabilmesi için bir işyerinde 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemesi gerekiyor. Ayrıca işçinin işten atılmadan önceki 120 günü ise sürekli olmak üzere priminden kesinti olmaması gerekiyor. Aksi durumda işsizlik sigortasından yararlanamıyor.

İşçinin işsizlik sigortasından yararlanması için patron tarafından işten çıkarılması gerekiyor. Yani işçi kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda bu fondan yine yararlanamıyor.

Ayrıca sigortalı bir işçinin bu fondan yararlanma süresini doldurmadan işten atılması veya işten ayrılması durumunda, bugüne kadar yapılan kesintiler işçiye geri ödenmiyor.

3 yıl içerisinde, 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün veya daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödeniyor.

Ödenen işsizlik ödeneğinin hesaplanması ise, sigortalının son dört aylık prim esas kazançları dikkate alınarak bulunan günlük ortalama brüt kazancın yüzde kırkı olarak hesaplanıyor.

Yani bugün asgari ücret üzerinden primi ödenen bir işçinin en az 600 gün prim ödemesi halinde işsizlik sigortasından alacağı ödenek üç aşağı beş yukarı 216 YTL civarında. Bu parayla ister faturaları öde, ister kira öde, ister mutfak masraflarına ayır. Canın nasıl istiyorsa öyle kullan!

Yaşanan kriz ortamını fırsatçılığa dönüştüren patronlar, her gün yüzlerce işçiyi işten atıyorlar. Hükümet, işsizlik fonunun gerçek hak sahipleri olan işsizlerin, bu fondan yararlanması için gerekli şartları kolaylaştırmadığı gibi, bu fonu patronlara peşkeş çekmenin de hazırlıkları içinde.

2000 yılında yürürlüğe giren işsizlik ödeneğinden 2002 tarihinden bu yana yararlanmak için başvuranların sayısı 1 milyon 345 bin 909 kişi. Ödenek almak için hak kazanan , 1 milyon 199 bin 248 kişiye ise 1 milyar 707 milyon YTL verildi. Kalan 36 milyar 711 milyon YTL. İşte patronların göz diktikleri ve iştahlarını kabartan meblağ bu.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma şartları kolaylaştırılsın!

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan patronlar değil, tüm işsizler yararlansın!

Yorumlar kapalıdır.