4/C nedir?

4/C sözleşmeli personel statüsüdür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlar ile sözleşmeli ve geçici personeller; A, B, C fıkralarıyla tanımlanmaktadır.

C fıkrası, özelleştirmelerden dolayı başka kamu kurum ve kuruluşlara yerleştirilecek geçici personelleri kapsamaktadır. C statüsünü göre çalışma bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet kapsamına girmektedir ve bu şekilde çalışanlara da 4-C’li denmektedir.

“C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.”

Bu maddeye göre (yeni düzenleme ile) bir işçi en çok 11 ay çalışabilmektedir. Bu süre 4 aya kadar inebilmektedir. Geçici personellere, tahsil dereceleri dikkate alınarak belirlenecek brüt aylık ücretler ödenmekte ve bu ücretler, Bakanlar Kurulu Kararı ile her yıl yayınlanmaktadır. 2009 yılında öğrenim durumuna göre ayda 600-700-800 TL(brüt) ücret ödenmektedir. Ancak, yılda en fazla 10 ay çalıştırılabilecekleri için, yıllık ortalaması hesaplandığında 4/C personeline ödenen ücret asgari ücretin bile altına düşmektedir.

4C’li işçiler hiçbir sosyal ödeme (ikramiye, prim vb.) alamamaktadırlar ayrıca hizmet sözleşmesi feshedilen işçilere ne kıdem ne de ihbar tazminatı ödenmektedir.

Son dönemde Tekel işçilerinin direnişleri ile gündeme gelen bu statü, son yasa değişikliği ile çalışma süresini 11 aya çıksa ve kısmi zamlar yapılsa da görüldüğü gibi çalışmadan öte bir kölelik statüsüdür.

Yorumlar kapalıdır.