İş Sözleşmesinin Derhal Feshi Hakkı

İş yasasının 25. maddesi, iş sözleşmesinin derhal feshi hakkı üzerinedir. Patron, 25. maddeye dayanarak işten çıkarmayı gerçekleştiriyorsa, ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu ortadan kalkar. İş sözleşmesinin 25. maddeye göre feshinin dayandırıldığı nedenler, üç başlığa ayrılır.

Sağlık sebepleri başlığında, işçinin kendi sorumluluğundaki etkenler sonucu hastalanması veya sakatlanması ve işe devamsızlık yapması, tedavi edilemeyecek bulaşıcı bir hastalığa yakalanması gibi durumlarda patrona işten çıkarma hakkı veriliyor.

Bu maddeye göre çıkarmaların çoğunlukla dayandırıldığı ahlaki sebepler ise şöyle; işçinin vasıfları hakkında yalan söylemiş olması, patrona veya ailesine iftira etmesi, cinsel taciz, hırsızlık, işyerinde suç işleme, ardı ardına iki gün veya ayda üç gün işe izinsiz devamsızlık, görevini yapmama, işçinin kendi isteğiyle veya dikkatsizliği sonucu teçhizata zarar vermesi.

Zorlayıcı sebepler, işçinin bir hafta süreyle işe devam etmesini engelleyen zorlayıcı bir sebebin olması olarak tanımlanıyor.

25. maddeye göre işten çıkarmaların çoğunlukla ahlaki sebeplere dayandırıldığını söylemiştik. Bu nedenle işbu maddeyle işine son verilen kişilerin yeniden iş bulmaları zorlaşıyor.

Geniş bir çerçevesi olmakla birlikte, bu madde genellikle direnişçi işçileri, sendikalaşanları ve işçi öncülerini tasfiye etmek için kullanılıyor. Bu insanları ahlaksızlık şüphesiyle lekelemek de bilinçli bir tercih. Yakın zamanda, işçileri direnişte olan Gürsaş fabrikasında da bu tarz işten çıkarmalar gerçekleşti.

Bunlardan dolayı, 25. maddeye dayanılarak işten çıkarılmanız durumunda buna itiraz etmek çok önemlidir. Patronunuzdan işten çıkartılma nedeninizi belirten zaptı isteyiniz. İtiraz edecekseniz iş yasasının 18, 20, 21, sayılı maddelerine dayanarak mahkemeye başvurunuz. Böylece tazminatınızı almış ve daha önemlisi bir daha iş bulma şansınızı azaltmamış olursunuz.

Yorumlar kapalıdır.