Gece süresi ve gece çalışmaları

“MADDE 69. – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’da başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.” İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.”

Gece çalıştırılan işçilerin en az 2 yılda bir işveren tarafından karşılanan sağlık kontrolleri vardır. “Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. Durumuna uygun iş, işçinin sağlığının da elverdiği kendi işine uygun, yapabileceği bir iş demektir. “İşvereni işçiye gece postasında böyle bir iş vermesi imkân dâhilinde değilse işçi, Kanunun 24 maddesinin I.bendinin (a) fıkrasına göre sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur. Bu fesih hakkını kullanmayan işçinin, sağlığının bozulduğu gerekçesiyle gece çalışmayı reddetmesi akdi kusur oluşturur.

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.” Gece çalışması, mesleki ve fizyolojik nitelikte risklere ortam hazırlaması, işçinin sağlığını bozması, aile başta olmak üzere sosyal çevreden kopmaya yol açması, kişiliğin oluşumu ve gelişimini olumsuz etkilemesi gibi nedenlerle onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin sanayiye ait işlerde gece çalıştırılması yasaklanmıştır. Gece çalıştırma yasağı, bu sınırlamalar dışında kalan işlerin yapıldığı işyerlerinde ve bu arada hastane, dispanser, eczane, hamam, lokanta, otel gibi yerlerle, sinema, tiyatro gibi eğlence yerleri için söz konusu değildir. Kanun, çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılamayacağı yasağını sanayiye ait işlerde sınırlandırdığından İş Kanunu’nun uygulaması bakımından sanayiden sayılmayan işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması mümkündür. Yönetmelik kadınlar açısından değiştirilmeden önce on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçiler, beceriklilik, çabukluk ve dikkat isteyen, sürekli olan ve fazla enerji ve kuvvet harcamasını gerektiren işlerde gece postasında çalıştırılamazlardı. Sonradan bu yasa kadın-erkek eşitliği bağlamında değiştirilmiş ve on sekiz yaşını doldurmuş kadınların gece çalışması kabul edilmiştir. Dahası gece çalıştırılan kadınlar için eve servis işveren tarafından karşılanmak durumundadır. Bu maddeler sanayide çalışan kadınlar için geçerlidir.

Kaynak: http://www.iskanunu.com

Yorumlar kapalıdır.