Kadıköy 1 Mayıs: Bütün alanlar bizim!

1 Mayıs’ın İstanbul’daki adresi Kadıköy ve Taksim çevresiydi. Kadıköy’de, 1 Mayıs mitingi Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Tepe Natilius kollarından kortejlerin oluşturulup yürüyüşe geçilmesiyle başladı. Haydarpaşa Numune Hastanesi kolunda Türk-İş’e bağlı sendikalar, TGB, İP ve Hak-İş yürüdü.

Tepe Natilius yürüyüş kolunda ise gazetemiz İşçi Cephesi‘nin yanı sıra, Emek Partisi, Köz, İşçi Kardeşliği Partisi ve UİD-DER yer aldı.

Krizin Faturası Patronlara

İşçi Cephesi korteji, “İşten Atılmalar Yasaklansın” pankartı ardında oldukça coşkulu ve renkli bir görüntü sergiledi. Kortejde, iki yaşından altmış yaşına kadar her yaş grubundan insan vardı. İşli, işsiz, emekli, öğrenci kadın ve erkekler, “Krizin Faturası Patronlara”, “Herkese İş, Herekse Aş”, “İş, Ekmek, Özgürlük” taleplerini dile getirdiler. Türk, Kürt, Boşnak gibi çeşitli etnik kökenlerden oluşan İşçi Cephesi kortejindeki emekçi ve öğrenciler “Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin” ve “Yaşasın Dördüncü Enternasyonal” sloganlarını hep bir ağızdan yükseltti…

İşçilere Kalkan Eller Kırılsın

Petrol-iş, Belediye-iş, Harp-İş gibi sendikaların kortejlerinden sürekli olarak, tek ve kitlesel bir 1 Mayıs talepleri yükseldi. İşçi Cephesi‘nin “1 Mayıs’ta Meydanlar İşçilere Açılsın” sloganı işçiler tarafından coşkuyla karşılandı. Taksim çevresinde işçilerin gördüğü polis şiddetine büyük tepki gösterildi. İşçiler, sloganlarıyla, oturma eylemleriyle Taksim’den bu yönde gelen haberleri büyük bir öfkeyle protesto ettiler. Bu anda “İşçilere Kalkan Eller Kırılsın” sloganı hep bir ağızdan ortak bir şekilde atıldı. Hemen akabinde, “İşçilere Değil Çetelere Barikat” sloganlarıyla işçiler, hükümete ve rejime karşı, Taksim’deki sınıfdaşlarıyla ortaklaşma ve tek ve kitlesel bir alanda bir araya gelme arzularını dile getirmiş oldular.

İşçiler, bu taleple gelecek 1 Mayısların nasıl kutlanılmasını istediklerini de dile getirmiş oldular. Tek, birleşik ve kitlesel 1 Mayıs…

İC – Haber (2 Mayıs 2009)

Yorumlar kapalıdır.