Mesafe almaya devam ediyoruz!

Üç aylık sosyalist düşünce dergisi Mesafe‘nin 2. sayısı eylül ayında okuyucu ile buluşuyor.

“Ekonomik krizin sistemin tümüne yayıldığı ve dünya kapitalizminin ana merkezlerini sarsmaya başladığı bu günlerde, yoksul kitleler için büyüyen aç ve açıkta kalma tehdidi altında, kapitalizmin içine girdiği krizi analiz edebilmek, -üstelik kelimenin birincil anlamıyla- hayati” tespiti ile bu sayının dosya konusu “Kriz” olarak belirlenmiş.

Yusuf Barman, Dünya Ekonomik Krizi ve Olasılıklar; Erol Yeşilyurt, neoliberalizm ve finansallaşma arasındaki ilişkiye ve finansallaşma sürecinin eğilimlerine değindiği Uçurumun eşiğinde: Kriz ve Casino Kapitalizmi başlıklı yazıları ile dünya ekonomik krizinin analizi noktasında katkı sunarlarken; Ş. Sandıkçı‘nın Türkiye’de Kriz yazısı ile de krizin Türkiye’deki etkilerine bir giriş yapılmış oluyor. Dosya ayrıca, Brezilyalı Marksist ekonomist José Martins’le kriz üzerine yapılan söyleşinin de çevirisini yayımlıyor. Yanı sıra, dosya dışı yazılar, kitle kültürü ve toplumunun olabilirliği, açlık sorunu ve kentleşme gibi konuları ele alıyor. Öte yandan, bu sayı, krizi toplumsal cinsiyet ve kadın ücretli emeği noktasından da yorumlama çabasında…

Güz sayısının ayrıntılı içeriği ve satış noktaları hakkında bilgi için:

www.enternasyonalyayincilik.net

Abonelik için: mesafedergisi@gmail.com

Yorumlar kapalıdır.