İşinin ehli bir kişi olarak sınıf bilinçli işçi

Şunu hiçbir zaman unutmayalım! İş üreten, işinin ehli olan kişi fazla laf kalabalığı yapmaz. İşinin ehli kişi; sorunu belirler, ihtiyacı tespit eder ve gerekli müdahaleyi yapıp, sorunu çözer… Tabir caiz ise ehil kişi polemiğe girmez! İşinin ehlinin ağzından şikâyet, suçlama ya da eksikliklerin değil çözümün sesi duyulur…

İşinin ehli; sızlanmaz, havaya, suya, öteye, beriye laf yetiştirmenin değil sorunu çözmenin, hayatı kolaylaştırmanın peşinde olur…

Bir sorununuz olduğunda şansınız yaver gider ve yolunuz işinin ehli bir kişiye düşerse ne demek istediğimiz çok daha net anlaşılır. Önceden işinin ehli bir kişiye yolunuz düştüyse o vakit zaten birbirimizi anlıyoruz demektir…

İşinin ehli olmak sadece deneyim ve bilgi sahibi olmak demek değildir. İşinin ehli her şeyi bilen, kendisi çözen kişi hiç değildir. Tam tersine bildiğini çok iyi bilen, bilmediği konuda ahkâm kesmeyen ama iyi gözlem yapan ve dinleyen ve mutlaka her işi erbabına, bir bilenine bırakmak gerektiğini özümseyecek kadar olgunlaşmış kişidir. Tam da bundan dolayı işinin ehli her zaman güven ve ihtiyaç duyulan, herkesin yakınında olmasını istediği bir kişidir.

Sınıf bilinçli işçi, işinin ehlidir

Sınıf bilinçli işçi de bütün bu özelliklere sahip işinin ehli bir kişidir. Türlü patron oyunlarına, şef-müdür dalkavukluklarına karşı külyutmaz. Sermayenin ve işbirlikçisi bürokratların türlü ayak oyunlarını sezer, bozar… Sınıf bilinçli işçi, işçiler arasında bu nitelikleriyle öne çıkar, sözleri ve önerileri dikkatle dinlenir. O konuştuğunda mutlaka işçiler arasında bir karşılığı olur…

Ehil bir kişi olarak sınıf bilinçli işçinin en zor zamanları sorunların arttığı, cevapların ise gücünü yitirdiği günümüz benzeri zamanlardır. Umutsuzluk, güvensizlik, güçsüzlük, dağınıklık, şüphe ve korku her yandan işçi ve emekçilerin içine sirayet etmeye çalışır. Bir dağınıklık ve panik havası ağır ağır işçi sınıfını ve emekçileri egemenliği altına almaya çalışır. Bu ağır havanın tek bir telkini olur: kendi paçanı kurtar!

Lakin patronların ve hükümetlerin hesaba katmadığı sınıf bilinçli işçidir. Bu ağır gibi görünen hava sınıf bilinçli işçinin çok iyi bildiği bir havadır. Patronlar ve hükümetlerin, sorumlusu olduğu bu kasvetli havanın çözümünün işçi sınıfının ve emekçilerin birlik ve mücadelesinden geçtiğini tabii ki en iyi sınıf bilinçli işçi bilir.

Nasıl marangozun sanatı ağacı, kunduracının deriyi, fırıncının hamuru işlemekse sınıf bilinçli işçinin sanatı da mücadelenin nabzını tutmak ve işlemektir.

Sınıf bilinçli işçi mücadelenin barometresidir. O, sınıfının örgütlenme ve mücadelesinde işinin ehlidir. Her şeyin çok karanlık göründüğü anlarda dahi bu nedenle sınıf bilinçli işçi açık bir gökyüzünün rehberi ve habercisidir.

Mücadele sınıf bilinçli işçinin önce zihninde, sonra yüreğinde ve mutlaka her zaman kavgasının tam ortasında filiz verir. Sınıf mücadelesinin tarihi onu asla yanıltmadı, o da mücadelenin tarihini…

Yorumlar kapalıdır.