Mesafe’nin 3. sayısı çıktı

Üç aylık Sosyalist Düşünce Dergisi Mesafe üçüncü sayısında (Kış 2010) “Parti” dosyasını açıyor. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından egemen hale gelen teslimiyetçi tutum ve bundan türeyen “hareketlerin hareketi” anlayışlarını eleştirerek başlayan dosya, 21. yüzyılda Leninist Parti’nin taşıdığı önemin ve gereğin altını çiziyor.

Bu bağlamda, Yusuf Barman, Leninist Parti: XXI. Yüzyılda Ortodoks Olmak adlı makalesinde 1989’la ivme kazanan “ideolojik kasırga”nın etkisinde gelişen çeşitli deneyimleri ve sonuçlarını değerlendiriyor ve Leninist Parti anlayışı ile karşılaştırıyor.

Erol Yeşilyurt ise Lenin ve Ne Yapmalı? makalesinde, ‘Ne Yapmalı’ kitabından hareketle konuyu derinleştiriyor. Sınıf bilinci, öncü anlayışı, parti-kitleler ilişkisi, profesyonel devrimcilik, hegemonya gibi kavramları; bunların üzerinde yapılan tahrifatlardan ve çarpıtmalardan ayıklayarak Lenin’in bunlara ayırdığı gerçek yere tekrar yerleştiriyor.

Oktay Benol’un Türkiye’de Krizin Etkileri, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Partinin İnşası başlıklı makalesi ise Türkiye’de güncel krizin etkileri ve sonuçları paralelinde, parti inşasının gereği ve olanaklarını tartışıyor.

Murat Yakın ise Nahuel Moreno ve Leninist Parti Kavrayışı başlıklı makalesinde, II. Dünya Savaşı sonrası Troçkizmin yeniden canlanmasında ve kitlesel devrimci partiler halinde vücut bulmasında büyük katkıları olan, parti inşası kuramcısı ve ustası yoldaş Moreno’nun, dünya ölçeğinde yetişen binlerce kadronun ve militanın yararlandığı öğretisinden partiye ilişkin başlıkları ele alıp inceleyerek dosyayı kuvvetlendiriyor.

Mesafe, ayrıca, dosya dâhilinde iki belgeye yer veriyor. Birincisi, Troçki’nin 1940’ta Stalin’in bir ajanı tarafından katledildiğinde henüz masasının üzerinde bulunan, tamamlanmamış bir makalesi: Sınıf, Parti ve Önderlik. İkincisi ise, III. Enternasyonal’in 1921’deki 3. Kongresinde kabul edilen, komünist partilerin yapısı, yöntemleri ve eylemi üzerine IV. Enternasyonal’in kendisini üzerinde inşa ettiği temel anlayışların bir özeti ve Leninist parti anlayışının bir sentezi olarak kabul edilmesi gereken Tezler‘den yapılan bir derleme.

Öte yandan, Mesafe 3. sayısında dosya dışı yazılara da yer vermeye devam ediyor. Oktay Orhun hem Şubat Devrimleri Üzerine başlıklı tartışma yazısı ile hem de Cemre Sava ile kaleme aldıkları Sinema ve Siyaset İlişkisi Üzerine Düşünceler başlıklı kısa metinle derginin kış sayısını zenginleştiriyor.

Bu sayının Toplumsal Cinsiyet başlığı altında ise bu kez kadının ev-içi emeğine odaklanılıyor. Dicle Nadin, Tarihsel Bir Yenilgi: Kadının Ev-içi Emeği başlıklı makalesinde, değerlendirmesini, bu emeğin kapitalizm ve ataerkillik arasındaki ilişkinin yeniden üretilmesine sunduğu katkı noktasından alıyor ve ev-içi emeğin kadın cinsinin zorunluluğu olmaktan nasıl çıkarılabileceğini tartışıyor.

İlk sayısında “Filistin”; ikinci sayısında “Kriz” dosyalarını işleyen Mesafe’nin “Parti” dosya konulu yeni sayısını kitapçılardan veya www.imge.com.tr adresinden temin edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: www.enternasyonalyayincilik.net

Mesafe 03, Dosya Konusu: Parti, Fiyat: 6 TL

İçindekiler:

Mesafe Bu Sayı

Yusuf Barman Leninist Parti: XXI. Yüzyılda Ortodoks Olmak

Erol Yeşilyurt Lenin ve Ne Yapmalı?

Oktay Benol Türkiye’de Krizin Etkileri, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Partinin İnşası

Murat Yakın Nahuel Moreno ve Leninist Parti Kavrayışı

Lev Troçki Sınıf, Parti ve Önderlik

III. Enternasyonal Komünist Partilerin Yapısı, Yöntemleri ve Eylemi

Oktay Orhun Şubat Devrimleri Üzerine

Dicle Nadin Tarihsel Bir Yenilgi: Kadının Ev-içi Emeği

C. Sava/O. Orhun Sinema ve Siyaset İlişkisi Üzerine Düşünceler

Yazan: İC – Haber, 25 Aralık 2009

Yorumlar kapalıdır.