Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi Atölye Duyurusu

İsrail, BM kararları dâhil uluslararası hukuk ve sözleşmelere kulağını tıkayarak Filistin halkını tecrit altında tutuyor. Aynı zamanda, Filistin toprağını işgal altında tutarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engelliyor. Batı Şeria’yı küçük parçalar halinde bantustanlaştıran ve Filistinlileri açık hava hapishanesinde yaşamaya zorunlu bırakan ayırım duvarı ve yerleşim bölgelerini kurmaya devam ediyor. Gazze’de bir buçuk milyon Filistinliyi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakarak insanlık tarihinin en utanç verici ablukalarından birini uyguluyor.

BM’nin 194 sayılı kararını reddedip sayıları altı milyona ulaşan Filistinli mültecilerin geri dönüşünü engelleyerek, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını elinden alıyor. İsrail hapishanelerinde on bini aşkın Filistinli esir işkence ve tecrit uygulamalarına tabi tutuluyor. İsrail nüfusunun beşte birini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinli Araplar ise İsrail ‘in ırk ayrımcısı (apartheid) sisteminde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor.

“Ulusal çıkar” bahanesine sarılan Türkiye hükümetleri, ordusu ve kâr etme imkânlarından hiçbir biçimde vazgeçmeyen sermayesi İsrail’le ikili ilişkilerden taviz vermiyor. Filistin ve Lübnan halkına ölüm yağdıran uçakların pilotları Konya’da eğitiliyor, İsrail ekonomisini güçlendiren ticari bağlantılar kurulmaya devam ediyor, Siyonist İsrail devletinin bölge üzerindeki tahakkümünü arttıran, yükselen ırkçılığına, sömürgeciliğine ve katliamcılığına rağmen bu devleti normalleştiren ve meşrulaştıran diplomatik ilişkiler sürdürülüyor, İsrail silah sanayinin yağlı müşterisi olmaya devam ediliyor. Türkiye üniversiteleri, kimi kültür ve sanat çevreleri İsrail devletiyle akademik, kültürel ilişkiler yürüterek bu devletin meşrulaşmasına katkıda bulunmakta tereddüt etmiyor.

Ortadoğu’nun bir parçası olarak bizler Ortadoğu’da emperyalist güçlerin gerçekleştirdiği bütün işgal ve sömürü biçimlerine karşı durmakta tereddüt etmedik. Yanı başımızda direnen Filistin halkı, Ortadoğu’da önemli bir antiemperyalist cephe oluştururken bizler bu cephenin ayrılmaz bir paçası olarak İsrail’in bölgedeki en önemli müttefiki olan Türkiye’de, İsrail’e ve Siyonizme karşı etkin bir boykot kampanyası örgütlemenin bugün Filistin halkı ile tutarlı ve etkili bir anti-emperyalist/anti-siyonist enternasyonal dayanışma için atılacak en anlamlı adım olacağına inanıyoruz.

Filistin halkına uygulanan bütün bu hak ihlallerinin suç ortağı olmayacağımıza ve bu topraklarda Siyonizmi hangi varlık biçimiyle olursa olsun barındırmayacağımıza söz verdik.

Türkiye yerelinde örgütlenecek olan bu çalışmanın yaygınlaşması, sağlam argümanlar üzerinde temellenmesi ve Türkiye’de hedef alacağı noktaların belirlenmesi ve bu eksende sürecin planlanması amacıyla kolektif bir araştırma, inceleme ve teorik üretim süreci örgütlemeyi hedefliyoruz. Bu hedefte alttaki başlıkların inceleneceği teorik üretim atölye çalışmaları başlayacaktır:

• Filistin tarihi ve Filistinlilerin hakları

• Siyonizm, İsrail devleti ve toplumunun iç yapılanması

• İsrail’e karşı Boykot çalışmaları tarihi ve ilkeleri

• Türkiye-İsrail ilişkileri tarihi

İsrail’in Türkiye’deki varlığı özelinde ise şu başlıklar incelenecektir:

• Türkiye-İsrail askeri ve diplomatik ilişkiler

• Türkiye-İsrail ekonomik ilişkiler

• Türkiye-İsrail su, tarım ve enerji ilişkileri

• Türkiye-İsrail akademik ilişkiler

• Türkiye-İsrail kültürel ilişkiler

Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltmeyi ve mücadelesine omuz vermeyi amaçlayan herkesi bu çalışmaya davet ediyoruz. İlk toplantı 6 Şubat Cumartesi günü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde saat 16.00’da yapılacaktır.

Yorumlar kapalıdır.