Avukat Cem Gök Davası ve Hukuk Bürosu Çalışanları Dayanışma Ağı

Onlarca işçi avukatın, takip elemanının ve diğer büro emekçilerinin çalıştığı Aksen Hukuk Bürosu’nda yaşanan sömürüye karşı Avukat Cem Gök, örgütlenmenin ilk adımı olarak DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na üye oldu. Ancak her patron gibi Av. Hüdaverdi Aksan emekçilerin en küçük örgütlenmesine karşı duyduğu öfke ve korkudan dolayı DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na üye olması gerekçesiyle Av. Cem Gök’ün işine son verdi.

Av. Cem Gök’ün işine son verilmesi, Türkiye de hukukun ticari bir metaya dönüşmesini ve de bu alanda yaşanan yoğun tekelleşmenin boyutlarını ortaya koymaktadır. Tekelleşmeyle beraber uluslararası hukuk firmalarının ve büyük hukuk şirketlerinin hukuk sektöründeki etkinlikleri de artmaktadır.

Bunun neticesinde işçi avukatlar, takip elemanları ve diğer büro çalışanları büyük hukuk şirketlerinde (hukuk üreten devasa fabrikalarda) herhangi bir iş güvenliğine sahip olmadan, fazla mesaileri ödenmeden günde sekiz saatten fazla çalışmaya zorlanmaktadır.

Bu sömürüye son verebilmek için işçi avukatların, stajyer avukatların, takip elemanlarının ve diğer bütün emekçilerin katılımıyla Hukuk Bürosu Çalışanları Dayanışma Ağı kuruldu.

Hukuk Bürosu Çalışanları Dayanışma Ağı; iş güvenliği, günde sekiz saat çalışma hakkı, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, sigortalı primlerinin gerçek maaşlar üzerinden yatırılması vb. talepler ile tüm yurt çapında büyük hukuk bürolarında çalışan büro emekçilerinin sendikalaşması için bir mücadele başlattı. Bu mücadelenin ilk adımı olarak da Av. Cem Gök, Aksen Hukuk Bürosu’na karşı sendikal tazminat istemiyle dava açtı.

Hukuk Bürosu Çalışanları Dayanışma Ağı’nın başlattığı bu mücadele, aynı sorunları yaşayan hizmet sektöründe çalışan tüm beyaz yakalıların örgütlenmesi açısından iyi bir örnek ve dikkatle izlenmesi gereken önemli bir deneyimdir.

Av. Cem Gök davası ve Hukuk Bürosu Çalışanları Dayanışma Ağı hakkında daha bilgi için fazla için www.hukukcalisanlari.org internet sitesine bakabilirsiniz.

Yazan: Ali Hikmet, 1 Haziran 2010

Yorumlar kapalıdır.