Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi desteğe çağırıyor

Kot kumlama işçileri ve aileleri Ankara yollarına düşüyor…

Kot kumlama işlemi sonucu silikozis hastalığına yakalanan kot kumlama işçileri, 2008 yılında işçiler, doktorlar, avukatlar, sanatçılar, sendika ve siyasi parti temsilcileri ve gönüllülerden oluşan bir komite kurdu. Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi, iki yıldır hasta işçilerin ve vefat eden işçilerin ailelerinin hakları için uzun bürokratik süreçlerle boğuşuyor. Ancak, ölümler bürokrasiyi beklemiyor. Son iki yılda ölenlerin hiçbiri 35. yaş gününü göremedi…

Eylemlerimiz sonrasında Sağlık Bakanlığı, kot kumlama işini tekstil sektöründe yasakladı, silikozis hastası işçilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldı. İşçilerin kötü çalışma koşullarında çalışmasına neden olan işverenler ve bu koşulları denetlemekle sorumlu olup görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında şikayetlerimiz doğrultusunda ceza davaları açıldı.

Şimdi kot işçileri ve aileleriyle birlikte Ankara’ya gidiyoruz. İşçilerin, Anayasa ile güvence altına alınmış “sosyal güvenlik hakları”nın tanınması talebimizi bir kez daha, bu kez 3 gün Ankara’da konaklayarak hükümete ve meclise taşıyacağız. Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi olarak, 22-23-24 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz eylem için sizleri dayanışmaya çağırıyoruz, Abdi İpekçi Parkında destek ziyaretlerinizi bekliyoruz. Hükümeti göreve çağıran aşağıdaki imza metnimize kurumsal imzalarınızla destek vererek sesimize güç katabilirsiniz.

***

KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNİN ÖLÜMLERİNE SON VERMEK için HÜKÜMETİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ!

İnsanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan 5 bin kot kumlama işçisinin birer birer ölmesine sessiz kalmayacağız. Sigortasız çalıştırılan ve sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılan kot işçilerinin, evlerinde sahipsiz ölümü beklemelerine izin vermeyeceğiz.

Sosyal güvenlik hakkı, Anayasa ile devlet güvencesi altına alınmış en temel insan haklarından biridir. Hükümet, sorumluluğunu işçilerin ömürlerinden bile uzun sürecek mahkeme süreçlerine devrediyor. Oysa gecikmiş adalet, adalet değildir!

Sigortası olup olmadığına bakılmaksızın tüm silikozis hastalarının, hastalıkları oranında sosyal güvenlik haklarından yararlanmaları sağlanmalıdır.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, kot kumlama işçilerinin mücadelesini yakından izliyor ve destekliyoruz.

Hükümeti derhal gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapmaya çağırıyoruz.

www.kotiscileri.org/ info@kotiscileri.org * 0-212-635 88 52 / 0-535-333 54 45

Yorumlar kapalıdır.