Ankara’da İC okurları referandumu değerlendirdi

Anayasa’daki kısmi değişikliklerin 12 Eylül’de halk oylamasına sunulmasından sonra 23 Eylül’de Ankara’da İşçi Cephesi gazetesi okurları olarak “Referandum sonuçları ve yeni süreç” üzerine bir toplantı gerçekleştirdik.

Bir İşçi Cephesi yazarı, bu süreçte bizim pakete niçin karşı çıktığımızdan bahsederek, bu çerçevede İşçi Cephesi olarak ne gibi çalışmalar yaptığımızı özetledi. Son olarak ise, bizleri ne gibi saldırıların beklediğinden bahsederek sözünü tamamladı. Biz de hep beraber sürdürdüğümüz sohbet sonucunda bir takım sonuçlara ulaşabildik. Bunlardan bazıları;

* Anayasa tartışmasının bu şekilde sunulması bir aldatmacadır. AKP’nin yeni bir anayasa istemesinin sebebi 12 Eylül anayasasının burjuvazi açısından takviyelere ihtiyaç duymasıdır.

* Bu süreç yalnızca Türkiye’de yaşanmamaktadır. Dünyada daha pek çok başka ülkede yasal ve anayasal değişiklikler ile işçi sınıfının daha da çok baskı altına alınmasının önü açılmaktadır,

* “EVET” sonucu ile birlikte Kürt halkına ve işçi sınıfına yönelik saldırılar durmayacak, artacaktır. Buna karşı da tek dayanağımız Rimaks ve UPS gibi işçi sınıfının direnişteki mevzileridir.

Toplantıyı tamamladıktan sonra, arkadaşlarımız ile beraber geniş katılımlı bir başka toplantı için sözleştik. Önümüzdeki toplantıda da “Türkiye’de ve dünyada krizin son boyutları ve sınıf mücadelesi” konusunu beraberce tartışıp, nasıl gerçek gündemimiz etrafında bir arada durabileceğimizi konuşacağız.

Yorumlar kapalıdır.