İşgal altında sağlık, sağlık işgal altında!

Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi’nin, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Filistinli Sağlık Çalışmaları Komiteleri’nin de desteğiyle organize ettiği “Filistin’le Beyaz Dayanışma: Sağlık Emekçileri Konuşuyor” adlı panel 17 ve 18 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Panelin birinci günü İstanbul Tabip Odası’nın Kadıköy’deki bürosunda yapılırken, konuşmacı olarak Gazze’den gelecek Dr. Yousuf Mousa, sınırda karşılaştığı sorunlar nedeniyle organizasyona katılamadı. Ancak internet üzerinden kendisiyle irtibat kurulmaya çalışılmasına rağmen Gazze’deki elektrik kesintisi buna da tam olanak sağlamadı. Batı Şeria’dan gelen Dr. Ra’ed Hamadeh ve İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Ali Çerkezoğlu ilk günün sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panele Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi’nin derlediği bir kısa film olan ve İsrail işgali altında, Filistin’de sağlık hizmetlerinin ne tür zorluklar içerisinde karşılanmaya çalışıldığını konu alan, “Kuşatma”‘nın gösterimiyle başlandı. Ardından İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taner Gören, Filistin’in tek örnek olmadığını, yakın dönemde Irak ve Afganistan gibi benzer durumlarla da karşılaşıldığını ve bunların hepsinin içiçe geçen, emperyalist sistemin bir sonucu olarak karşımıza çıkan durumlar olduğunu dile getirdiği bir açılış konuşması yaptı.

Devamında ise Dr. Ra’ed Hamadeh sunumunu gerçekleştirdi. İşgal altında ekonomik zorlukların sağlık hizmetlerinin sağlanmasında karşılaşılan önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Hamadeh, İsaril tarafından örülen apartheid duvarının da bölgeler arası geçişi engellemesi sonucu aksaklıkların daha da arttığını vurguladı. Filistin’deki mevcut ekonomik ve politik durum sonucunda sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti bekleyenlerin sıkıntılarını anlattıktan sonra, konuşmasını birleşik bir Filistin olmadıkça sağlık hizmetlerinin istenilen düzeyde sağlanmasının çok zor olduğunu belirterek sonlandırdı.

Dr. Ali Çerkezoğlu ise panelin birinci gününün son sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda Filistin ile Kürdistan’daki mücadeleler arasında paralellikler kuran Çerkezoğlu, sorunun kapitalist sistemin neoliberal evresinin bir sonucu olarak algılanması gerektiğini vurguladı. Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi’nin böyle bir toplantı gerçekleştirerek önemli bir adım attığını belirttikten sonra ise, bu konuda yapılabileceklerin konuşulması adına sözü salona bıraktı.

Soru-cevap kısmında ise Filistin’de sağlık hizmetlerinin geliştirilebilmesi için ne gibi kampanyalar başlatılabileceği konuşuldu. Maddi yardım, ekipman, ilaç ve doktor gönderimi ve Filistin’de bir sağlık ocağı kurulması gelen öneriler arasındaydı. Bu öneriler bir sonraki gün tartışılmak üzere not alınırken panelin birinci günü bu şekilde sonlanmış oldu.

Etkinliğin ikinci günü Taksim’de, İstanbul Eczacı Odası’nda gerçekleşti. Etkinlik, İsrail’in Gazze’ye yönelik Dökme Kurşun operasyonu sırasında, Filistinli sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları ele alan “To Shoot an Elephant” adlı belgeselin gösterimiyle başladı. Ardından, ilk sunumu gerçekleştiren Dr. Hamadeh, işgal altındaki Filistin’de, sağlık alanında yaşanan sıkıntıları ve Sağlık Çalışmaları Komiteleri’nin çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı. Panel, Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sunumuyla devam etti. Sunumların ardından, Türkiyeli sağlık çalışanları, Filistin’deki sağlık sektörüne yönelik sorular ve Filistinli sağlık çalışanlarıyla nasıl bir dayanışma örülebileceğine dair yorumlarla, tartışmaya katıldılar. Tartışmanın sonucunda, Türkiyeli sağlık örgütleri ve Boykot Girşimi’nin çabalarıyla, Filistin’de bir sağlık ocağı kurma hedefinde mutabık kalındı.

Yorumlar kapalıdır.