Tekel işçileri Tek Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi önünde süresiz oturma eyleminde!

Barikatın üç yanı yok: ya bizimlesiniz ya da bizim karşımızda onlarla!”

Tekel işçileri sendikaları Tek Gıda-İş yönetimine bu şekilde sesleniyor. Bilindiği gibi Tekel işçileri 4-C’ye, taşeronlaşmaya ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı harekete geçmiş ve Ankara’da 78 günlük bir direniş süreci geçirmişlerdi. Bu dönemden sonra ise sendikanın uzlaşmacı tavrı mücadelenin geri çekilmesine neden olmuş, bir yandan da 4-C statüsüyle ilgili hukuki süreç başlatılmıştı. Ayrıca işçilerin birçoğu 4-C şartlarına razı olmak zorunda bırakılmışlardı.

Ancak o zamandan bugüne kadar hiçbir şey değişmedi. 4-C’ye imza atan işçiler atamaları yapılmış olsa da işbaşı yaptırılmamış durumdalar. Eylül sonu itibarıyle de iş kaybı tazminatlarının ödenmesi son bulmuş durumda. Anayasa Mahkemesi ise 4-C maddesinin iptali istemini esastan görüşme kararı almasına rağmen bunu henüz gerçekleştirmiş değil. Tüm bunlara bir de sendikanın mücadeleden kaçan tavrı eklenince Tekel işçileri yeniden isyan bayrağını çekti.

4 Ekim 2010 günü Samsun, Hatay, İzmir, Tokat, Bafra, Batman ve Diyarbakır gibi illerden temsilci olarak Tekel işçileri İstanbul 4. Levent’teki Tek Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi önünne geldiler ve burada yöneticilerle görüşmek istediler. Ancak çevik kuvvetin de müdahalesiyle işçiler sendikanın bahçesinden dışarı çıkartıldı ve ardından burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın açıklamasının ardından ise sendika önünde süresiz oturma eylemine başladılar.

Basın açıklamasında öncelikle hükümetin tavrı eleştirilirken, ardından da sendikanın mücadeleden kaçan, işçileri suçlayan tavrı teşhir edildi ve sendika yönetiminin direnişin başlangıcından bugüne kadarki tutumunda meydana gelen değişiklikler vurgulandı. Ayrıca işçiler sabırlı ve inatçı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. Şu an İstanbul’da temsilcilerden oluşan bir heyet bulunmakta; ancak bir yandan da diğer işçiler ile irtibat kurulmuş durumda. Kısacası mücadele hattı yeniden örülmeye çalışılıyor. Ve Tekel işçileri 4-C’ye karşı mücadelenin sadece kendileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini çünkü tüm sınıfı ilgilendiren en acil sorunlardan biri olduğunu söyleyerek mücadelelerine destek bekliyorlar.

Yorumlar kapalıdır.