İşçi Cephesi okurları Ekim devrimini andı

Ekim devriminin 93. yıl dönümünde İşçi Cephesi okurları Ekim devrimini anmak, dünyada ve Türkiye’deki güncel sınıf mücadelesi ile Ekim devrimi arasındaki bağı tartışmak üzere, 7 Kasım günü İstanbul’da bir araya geldi.

Etkinlik 1917 Rusya’sına ait olan gerçek görüntülerden oluşan bir video gösterimi ile başladı. Sonrasında ise iki İşçi Cephesi yazarının sunumları ile Ekim Devrimi’nin tarihsel gelişimi ve ayırt edici niteliklerinin altı çizildi. Ardından serbest kürsü ile devam eden etkinlikte okurlar, kendi gündelik hayatlarından bahsettiler, Ekim Devrimi’nin güncelliğinden yola çıkarak enternasyonalist devrimci bir işçi partisine duyulan ihtiyacı dile getirdiler.

Verilen çay molasının ardından sınıf mücadelesinin içerisinde bulunduğu durum ve bir devrimci partiye duyulan ihtiyaç tartışıldı. Pek çok işçi arkadaşın iş yerlerinde yaşadıkları sıkıntılara ve şahit oldukları “barışçıl karşı devrim” sürecine dair yaptıkları konuşmaların ardından, parti inşası sürecinde İşçi Cephesi gazetesinin oynayabileceği rol tartışıldı.

Sonuç olarak ise; işyerlerindeki gündelik mücadelelerimizden, mevcut direnişlerden bahsedildi. Diğer ülkelerdeki yoldaşlarımızdan, okullarında diplomalı işsiz olmamak için mücadele veren arkadaşlarımızdan örnekler verildi. Burdur Gülü’nün kurtarılması için işçi sınıfını merkeze koyarak çaba gösteren arkadaşlarımız kendi deneyimlerini anlattı. Kısaca hayatın içerisinden ve işçi sınıfının gerçeklerinden ayrılmayan kimselerle beslenmeye devam ettikçe ve geliştikçe, adına yakışır devrimci bir işçi partisinin inşasında önemli bir rol oynayacağı dile getirildi.

Etkinlik, saat 18.30’daki Tekel işçilerinin yürüyüşünün duyurusunun yapılmasının ardından sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.