Mesafe’nin yeni sayısı “Enternasyonalizm” diyor

Enternasyonal Yayıncılık, üç aylık sosyalist düşünce dergisi Mesafe‘nin güz sayısını bu ay çıkardı. Son iki sayıda Kürt ulusal sorununu işleyen Mesafe‘nin yeni sayısının dosya konusu, Enternasyonalizm. Bu konunun, tercih sebebine kaynaklık eden ehemmiyeti ise derginin “Bu sayı” sunuş yazısında şu sözlerle ifade ediliyor:

“Sosyalizm ve enternasyonalizm birbirine kopmaz bağlarla bağlıdır. İşçi sınıfının ve onun önderliğinde tüm insanlığın kurtuluş öğretisi olarak sosyalizm gerçek anlamına ancak enternasyonalizmle ulaşır(…) Kuşkusuz enternasyonalizm sadece temel bir teorik-politik anlayış değildir, aynı zamanda bir politik örgütsel varoluş pratiğidir. Hiç şüphe yok ki sosyalizm ile enternasyonalizmin birbirinden kopmazlığının en yüksek ifadesi de işçi sınıfının dünya partisidir. Bu nedenle de geçmişten bugüne, dünyada ve Türkiye’de, herhangi bir politik geleneğin, akımın, çevrenin sosyalizm anlayışının temel göstergeleri enternasyonalizm ve dünya partisi teori ve pratiği olmuştur, olmaya devam etmektedir.”

Ve Mesafe 6. sayısında bu noktadan hareketle, enternasyonalizmin ideolojik ve politik temellerini, IV.Enternasyonal’i ve onun kuruluş sürecini ve evrimini, temel tezlerini, politik-programatik yönelimlerini tanıtan bir sayı olarak okuyucu ile buluşuyor.

Sınırlı kapsamlı bir dergi sayısında enternasyonalizmin ve tüm enternasyonallerin tam bir dökümünü yapmanın, bilançosunu çıkarmanın olanaklı olmadığına, ayrıca böyle bir girişimin Mesafe’nin tek başına üstlenebileceği bir görev olamayacağına değinen sunuş, dosyanın kapsamını açıklamayı, “Dolayısıyla dosya konusu olarak enternasyonalizmi ve IV. Enternasyonal’i kendi tarihimizle ilintili olarak, yani kendisini IV. Enternasyonal’i “yeniden inşa etmeye” adamış ortodoks Troçkist eksen üzerinden irdelemeye çalıştık, bunun belgelerini tekrar gündeme getirdik. Kuşkusuz bu eksenin dışında, sosyalist devrimin dünya partisi olarak uluslararası bir örgütlenme için faaliyet gösteren başka -Troçkist, Troçkizan ya da merkezci- akımlar da var. Dosyada bu akımları ele almamamız, onların bunu hak etmediğine değil, Mesafe’nin sınırlılığına işaret eder” cümleleriyle sürdürüyor.

Ve özellikle vurguluyor, “kuşkusuz enternasyonal bir tarihçe sunmanın ya da okuyucuyu bir belge-bilgi manzumesiyle buluşturmanın ötesinde bir amacımız var. Üzerine konuştuğumuz şey yaşayan Marksizmdir! Bu sayımızda sosyalizmin, devrimin ve bunların ayrılmaz bir parçası olan enternasyonalizmin güncelliğinden bahsediyoruz”.

Siz de tüm bunların güncelliğine inanıyorsanız, Mesafe‘yi kitapçılardan edinebilir, abonelik için ise talebinizi mesafedergisi@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: www.enternasyonalyayincilik.net

Yorumlar kapalıdır.