Sa-Ba’da buruk bir sevinç var!

“Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde kıvılcımın adı Sa-Ba direnişi” başlığı ile gazetemizden duyurduğumuz Sa-Ba direnişi 18. gününde sona ermiştir. Günde 16 saat, düşük ücretle çalışmak zorunda bırakılan Sa-Ba işçisi bu duruma karşı sendikal çalışma başlatmıştı. Bu çalışmanın farkına varan Sa-Ba patronunun dört işçiyi işten atmasıyla işçiler direnişe geçmişti. Sendikalaşma mücadelesi veren işçilerin 20 Aralık 2010 tarihinde başlattıkları direniş, Petrol-İş sendikası ve Sa-Ba patronu tarafından yapılan anlaşmayla 10 Ocak 2011 günü sona ermiştir.

Sendikacılar ile Sa-Ba patronu arasında yapılan görüşmelerden çıkan sonuca göre; direnişteki 100 işçiden sadece 65’i geri işe alınacak, kalan diğer işçilerin ise tazminatları ödenip işlerine son verilecek. Buruk bir sevinç yaşayan Sa-Ba işçisi ne sendikacıların yeterince kendilerine destek olduğunu ne de kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde sendikacıların Sa-Ba patronuna karşı haklarını yeterince savunduğunu düşünmekteler. Öte yandan, Tuzla Boya ve Vernikçiler Organize Sanayi Sitesi’nde, direnişleri boyunca hem Sa-Ba patronuna hem de organize sanayi sitesindeki diğer patronlara zor anlar yaşatan işçilerin tırnakları ile kazarak elde ettikleri bu buruk zafer, başta bulundukları bölgedeki işçiler için önemli bir örnek durumundadır.

Sonuç olarak, bu direnişe emek verip bedel ödemek durumunda bırakılan 35 işçinin vaziyeti göz önünde bulundurulduğunda sendikacıların, Sa-Ba işçisi kadar bu direnişi sahiplenip sahiplenmediği muğlâk kalmaktadır. Öte yandan Tuzla Boya ve Vernikçiler Organize Sanayi Sitesi gibi işçilerin örgütsüz olduğu ve dolayısıyla sömürünün hat safhalara ulaştığı bir üretim alanına, sendikanın girmesi Sa-Ba zaferinin önemini göstermektedir. Bu zaferin bölge işçileri için bir kıvılcım olması umuduyla, Sa-Ba işçilerini selamlıyoruz…

Yorumlar kapalıdır.