8 Mart etkinliğimizi gerçekleştirdik

İşçi Cephesi okurları olarak 13 Mart’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle biraraya geldik. Toplantıda PTT ve UPS direnişinden işçi arkadaşlar da aileleriyle birlikte aramızdaydılar.

8 Mart Mitingi’nden fotoğraf ve görüntülerden oluşan bir video ile açtığımız toplantıda, bir kadın arkadaşımız 8 Mart’ı, kadın olmayı, kadın kimliği, bedeni ve emeği üzerindeki baskı ve denetim politikalarını yaptığı sunumda detaylıca anlattı. Ardından söz alan ev kadını, öğrenci, işçi arkadaşlar da AKP döneminde Torba Yasa’da da cisimleşen güvencesiz ve esnek çalışma düzeninin kadınlar üzerinde etkisinin daha fazla olduğunu, bu uygulamaların kadın emeğinin değersizleşmesine yol açtığından söz ettiler.

Tartışmanın devamında kadının ezilmesinin tarihsel bir arka planı olduğu ve cinsiyetçi işbölümünün, sınıflı toplumlar tarihi boyunca kadının ev içinde harcadığı emek ile pekiştirildiğinden bahsedildi. Bu işbölümünün, kadının ücretli emeğini değersizleştirirken; kapitalizmi ve erkek egemenliğini güçlendirmesine dikkat çekildi. Öte yandan, yine AKP’nin 8 yıllık iktidarı boyunca kadın cinayetlerinin yüzde 1400 arttığı, buna rağmen yasal düzenleme yapılmamasına dikkat çekildi. Tartışmanın son kısmındaysa kadın kimliğinin kapsayıcı olması nedeniyle sorunlarımızın ortak olduğu; fakat kadınların özgürlüğünün tek tek bireylerce değil de; toplumsal bir kurtuluşla mümkün olabileceği, bununsa mücadelenin sınıfla kurduğu bağla ilintili olduğu ifade edildi.

Etkinliğin ikinci bölümündeyse Dario Fo’nun Yalnız Kadın adlı oyunu bir arkadaşımız tarafından sergilendi. Oyunda kadınların yaşamakta olduğu bir çok sıkıntı ironik bir şekilde dile gelirken, bir yandan da kadınlık halleri üzerine bizleri düşündürdü. Kapanışta ise Heyula müzik grubunun ezgileri eşliğinde etkinliğimizi sonlandırdık.

Yorumlar kapalıdır.