Köle değil, postacıyız!

Direnişlerinin ilk gününden itibaren taleplerinin tüm Türkiye işçi sınıfının talebi olduğunu söyleyen PTT işçileri direnişlerine 2 aya yakın süredir devam ediyorlar. Yağmur, rüzgâr demeden Topkapı ve Sarıyer AVPİM’in önünde inatla bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Direnişlerini yalnızca çadırda değil, farklı eylemlerle ve etkinliklerle de duyurmaya çalışıyorlar. Bu eylemlerden biri geçtiğimiz hafta Sirkeci PTT’nin önünde gerçekleşti. PTT işçileri taleplerinin güncelliğini ve acilliğini duyurmak için topladıkları imzaları Ankara’ya yolladılar. Aynı gün Ontex işçileriyle bir araya gelen direnişçi işçiler yaptıkları basın açıklamasında, “İşten çıkartmalara, taşeron çalışmaya ve güvencesizliğe karşı başlattığımız direnişimizi farklı eylem ve etkinliklerle güçlendirerek sürdürüyoruz. Ontex işçilerine sonuna kadar destek vereceğiz.” diyerek Ontex işçileriyle sınıf dayanışmasının bir örneğini sergilediler.

Öte yandan, direnişlerini yaygınlaştırmak ve diğer PTT işçilerine duyurmak için Postacı isimli direniş bültenlerinin ilkini çıkardılar. Bültenlerinde Nemtrans işçilerinin direnip nasıl kazandıklarını anlatan PTT işçileri, kazanmalarının koşulunu birleşmekte görüyor: “Kardeşler eğer bizler birlik olmazsak, komiteler kurup sendikal örgütlülüğümüzü sağlayamazsak bizlere dayatılan insanlık dışı uygulamalara boyun eğmek zorunda kalırız. Güvenceli iş güvenceli gelecek için emeğimiz ve onurumuz için mücadelelerimizi birleştirelim”.

Yorumlar kapalıdır.