Boğaziçi’nde soruşturmalara karşı eylem!

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler, muhalif öğrencilere yönelik son dönemde artan soruşturmalara karşı 2 Mart günü bir eylem düzenledi. Kuzey Kampüs’te “Faşizme, YÖK’e, Sermayeye, Baskılara, Soruşturmalara BAŞKALDIRIYORUZ!” yazılı bir pankart açan öğrenciler, Güney Kampüs’e yürüdü.

Aşağıda, öğrencilerin Ana Giriş Kapısı’nda yaptığı basın açıklamasını yayınlıyoruz.

Başkaldırıyoruz!

Bugün burada tıpkı ODTÜ’de, Dicle’de, Yıldız’da, Ankara’da, 100. Yıl’da, İstanbul’daki arkadaşlarımız gibi; yaşam alanlarımızı kışlaya, okuduğumuz yeri ticarethaneye, bizleri de kravatlı kölelere dönüştürmeye çalışan, üniversite kapılarından girerken inancımızı, kimliğimizi, aidiyetlerimizi dışarıda bırakmamızı isteyen, rektörlük ve YÖK şahsında cisimleşen muktedirlere karşı toplandık!

Başkaldırıyoruz! Çünküz biz üniversiteyi bir rant merkezine dönüştürmek isteyen koca koca şirketlerin koca göbekli patronlarını değil, sokakların, sokaklardakilerine sesine kulak verdiğimiz için soruşturuluyoruz. Savaş tamtamları halklar arasında kin ve nefreti körüklerken, kardeşlik istediğimiz için fişleniyoruz. Faşist, darbeci çetelerin uzantılarına karşı özgürlük ve adaleti savunduğumuz için okuldan uzaklaştırılıyoruz, eğitim hakkımız gasp ediliyor. Tüm bunlar bize hiç de yabancı değil. Yıllardan beri YÖK sayesinde aşina olduğumuz bu konsept, şimdi de, liberal özgürlüklerin kalesi olarak pazarlanan Boğaziçi Üniversitesi’nde dolaşıma sokulmak isteniyor. Oysa biz biliyor ve yaşıyoruz ki onların özgürlük anlayışı ancak, patronları, faşistleri ve çetecileri korumaya yetiyor. Bizse başka bir üniversite düşlüyoruz.

Geçtiğimiz dönem patronların Boğaziçi çıkarmasında sokakların sesini yükseltmek isteyen öğrencilerden 7 arkadaşımız piyango usulü seçilerek soruşturuldular ve kınama cezasına çarptırıldılar. Başbakan okulumuza sermayenin yuvalanabilmesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin emeğini rahatça sömürebilmesi için kurulan Teknopark’ın açılışına geldiğinde buna karşı sesini yükseltmek isteyen öğrencilere karşı polis terörü estirildi. Faşist, kemalist, darbeci çetelerin uzantıları propagandalarını Boğaziçi’nde de yürütmeye kalkışınca buna karşı çıkan arkadaşlarımız, çetecilerin jurnalleriyle uzaklaştırma cezasına çarptırıldılar. Eğitim hakları gasp edildi.

Başkaldırıyoruz! Çünkü bizim dayanışmamıza, muhabbetimize, konuşmamıza, ses çıkarmamıza göz yummayanlara, bizi kınayanlara, uzaklaştıranlara karşı düşlediğimiz üniversiteden ve dünyadan vazgeçmediğimizi haykırıyoruz. Bir de ufak uyarımız var. Rektör ve şürekası bu okulun öğrencilerini ve emekçilerini yönetim süreçlerine katmak bir yana, öğrenciye dokunmak bile istememeye devam ederse; üniversiteyi sertifikalı damızlık işçi çiftliğine, sermayenin hazırlık sınıfına ve cezai yaptırımlarla kendisinin başkumandanı olduğu bir kışlaya dönüştürme çabalarına son vermezse; öğrencileri saç-tırnak kontrollerinden geçememek, takım elbise giymemek, Ergenekon çetesine üye olmamak, Kürtleri, Ermenileri, başörtülüleri…İstiklal Mahkemeleri’nde sallandırmak istememek ve orduyu göreve çağırmamak suçlarından Boğaziçili öğrenci profiline uymamaktan fişlemeye, soruşturmaya ve arka cebinden cezalar çıkarmaya devam ederse bu yumurtanın arkadaşları ona eşlik edecektir.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğrenciler

Yorumlar kapalıdır.