Kıdem Tazminatının Kaldırılmasına, Esnek-Güvencesiz Çalışmaya Karşı Birleşik Mücadeleye!

3 Kasım 2002’deki seçimlerden beri her sandık sürecinden güçlenerek çıkan AKP, küresel ekonomik krizle beraber sertleşen neoliberal saldırı dalgasının Türkiye’deki ayağını yürütme görevini itinayla yerine getirmeye devam ediyor. Bu amaçla “ustalık döneminin” ilk icraatları da, tıpkı daha önceki dönemlerde gördüğümüz gibi, doğrudan işçi sınıfının kazanılmış haklarına saldırı biçiminde ortaya çıkıyor. Kıdem tazminatının kaldırılması ve esnek çalışma ile ilgili yasa taslakları; işçi sınıfının, yaklaştığı neredeyse herkes tarafından kabul edilen küresel ekonomik krizin “ikinci dibi” öncesi, burjuvazinin elini güçlendirmeye yönelik saldırılara maruz kalmaya devam edeceğinin de en açık göstergesi.

Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) ile Belediye-İş İstanbul Şubelerinin çağrısıyla, Taksim Meydanı’nda bu saldırıya karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Saat 19.00’da Galatasaray Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe içlerinde BDSP, BDP, EMEP, EHP, DİP, İşçi Cephesi gibi siyasi çevrelerin ve Hava-İş üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 400 kişilik bir kalabalık katıldı. Yürüyüş sırasında “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Sendikalar göreve, genel greve” gibi sloganlar atıldı. Taksim Tramvay Durağı’nda son bulan yürüyüşün ardından Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku milletvekillerinden Levent Tüzel ve Sırrı Süreyya Önder söz alarak, sendikaların süreci baltalayacı rolüne dikkat çektiler ve direnişleri birleştirme ve genel grev silahını kuşanma çağrısında bulundular.

Konuşmaların ardından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

Kıdem Tazminatı Fonu buzdağının görünen yüzüdür. Patronlar ‘Kıdem tazminatınız devlet fonunda birikiyor’ diyerek işçileri istedikleri sürelerde, istedikleri gibi çalıştırıcaklardır. Sermaye ‘Git tazminatını devletten al’ diyecek, aradan kendini sıyıracaktır. Çalışma hayatının bütününde kuralsızlık, güvencesizlik hâkim olacaktır. İşten çıkarmalar kolaylaşacak, yarı- zamanlı çalışma, kiralık işçilik yaygınlaşacak, bölgesel asgari ücret gündeme gelecektir.”

Kıdem tazminatının kaldırılmasını “genel grev nedeni” sayan Türk-İş’in bile bu konuyla ilgili sadece basın toplantısı yapmakla yetindiği ve hükümet karşısında kararlı bir tutum almadığının da belirtildiği açıklama, sık sık “Kahrolsun sendika ağaları” sloganları ile kesildi ve haklarımız, iş güvencemiz, güvenli geleceğimiz için birleşik mücadeleyi örgütleme çağrısıyla son buldu.

Yorumlar kapalıdır.