ABD’nin Irak işgali ardından kalanlar…

ABD, askerlerini Irak’tan tamamen çekti. ABDnin Iraktaki işgali tam 9 yıl sürdü.

Peki, neydi işgalin bahanesi?

Kitle imha silahları yani nükleer silahlar!

Peki, buldular mı? Hayır!

İstediklerini aldılar mı? Evet!

Neydi istediği? Petrol!

Peki, ikinci bahaneleri neydi?

Irak’a özgürlük ve demokrasi getirmek!

Peki, ne oldu? Demokrasi ve özgürlük geldi mi? Hayır!

Peki, Irak’taki ABD işgali Irak halkına ne getirdi?

Kan, göz yaşı ve ölüm!

Bu savaşın bilançosu Irak halkına neye mal oldu?

Bilanço aşağı yukarı şu şekilde:

Resmi rakamlara göre ölü sayısı 300 bin ama bu ölü sayısı gerçekleri yansıtmıyor. ABD’nin Irak işgalinde öldürülen insan sayısı 1 milyondan fazla. 14 bin de kayıp var; ne ölüsü ne de dirisi olmayan 14 bin insan kayıp, yani yok.

İşgal Irak’ta derin yaralar açtı. Mezhep çatışmaları iyice kızışmış durumda. Irak fiili olarak üçe bölünmüş görünüyor.

ABD emperyalizmi Irak’ta daha kolay bir zafer bekliyordu. Direnişin uzun sürmesi parasal açıdan ABD ekonomisine ağır yük getirirken asker ölümleri de umduklarından fazla oldu. Irak’ta resmi rakamlara göre 4 bin 474 ABD askeri öldü.

İşgal Irak’taki alt yapıyı tamamen çökertirken çok uluslu petrol şirketleri bu işgalden kazançlı çıktı.

ABD Irak’tan çekilirken ülkedeki kaosu Irak’a miras olarak bıraktı.

Irak işgalden sonra daha mı özgür oldu? Hayır!

ABD’nin özgürlük anlayışı işgal etmek. Ekonomik yapıya el koymak.

Yerle bir olan tesisler ise çok uluslu inşaat şirketlerinin savaştan pay kapmasının yolunu açmış durumda. Emperyalizm ekonomik dar boğazları için çoğu zaman savaşlar çıkartıp dünyadaki enerji kaynaklarını ve yer altındaki madenleri kendi çıkarları için kullanarak ekonomik problemleri çözmeye çalışmıştır.

Paylaşım savaşlarının en acımasızına sahne olan Irak’ta yaşam Irak’lılar için eskisinden de kötü durumda.

Iraklı kadınlar da savaştan kendilerine düşen payı aldılar. Irak’ta kadınlar tecavüze uğradı. Bu tecavüzü ABD askerlerinin yanı sıra Irak’taki diğer kesimlerden erkekler de gerçekleştirdi. Tecavüzü bir aşağılama, kişiliksizleştirme aracı olarak kullandılar. Savaşlar her zaman bu türden olaylara tanıklık etmiştir.

Emperyalizmin acımasız çarkları insanlığı hedef almış, ölenleri sadece matematik sayılar olarak görmüştür.

Bu işgal ne ilk ne de son olacaktır. Ortadoğu’da yeni bir düzen kurmak isteyen ABD kendi çıkarları doğrultusunda yeni iktidarlar kurmanın peşinde. Sırada Suriye ve İran var. İran’a nükleer silah bahanesiyle tıpkı Irak’a yaptığı gibi bir saldırı yapmanın alt yapısını hazırlıyor. ABD Ortadoğu’da istediği dizaynı yapmak için daha çok kan dökecek. Durum bunu gösteriyor.

Yorumlar kapalıdır.