Hey Tekstil işçilerine polis müdahalesi ne anlama geliyor?

91 gündür, kıdem tazminatlarını ve 3 aylık maaşlarını alamadıkları için direnişte olan Hey Tekstil işçileri, Hey Tekstil’in iflas göstermesinden dolayı kendileriyle iş yapan Li-Fung firmasından alacaklarının kendilerine ödenmesi için, mücadelelerini bu firmanın önüne taşımış durumdalar. Uluslararası piyasada tanınmış olan bu firma, işçilerin isteklerini gelecekteki direnişleri de göz önüne alarak kabul etmemenin yanında, firma önündeki direnen işçileri de dağıtmak için hükümetten ve kolluk kuvvetlerinden yardım isteyerek, birçok işçinin hastanelik olmasına sebep olacak polis müdahalesine neden olmuştur.

İktidar iflasın hesabını bir şirkete kesmek yerine, şirketin prestijini ve çıkarlarını korumak için, barikatlar kurarak, direnen işçilere ödettirmeyi tercih etmiştir. Bu noktada Li-Fung’u korumak, Türkiye pazarında Li-Fung ile iş yapan yüzlerce firmayı, yani güvencesiz bir şekilde çalıştırılan emekçilerin emeklerini sömüren patronları korumak anlamına geliyor.

Dünyadaki ekonomik kriz derinleştikçe, bunun sonuçlarını Avrupa’da oldukça net görebiliyoruz. Yunanistan’da ve İtalya’da krizin derinleşmesiyle beraber, patronların rızasıyla atanmış “kurtarıcı” yani teknokrat hükümetler yer alırken, Avrupa genelinde krizden kurtuluş için daha çok kemer sıkma politikaları yaygınlaşmasıyla beraber, sağ partilerin yükselişini görüyoruz, bunların sonucunda direnişler arttıkça, hakkını arayanlara karşı müdahaleler de yaygınlaşmaya başlayacak.
Dünya krizinin Türkiye’yi de etkileyeceği açık olan bu Avrupa perspektifinden bakacak olursak, iktidar işçi sınıfına karşı sürdürmekte olduğu saldırıları için artık fiziksel müdahaleden de çekinmeyeceğini açık ve net bir biçimde gösteriyor. Buna en canlı örnek olarak, tabiatı yok etme pahasına daha çok kar ve rant alanı sağlamak için yapılmakta olan HES inşaatlarına karşı verilen mücadeleleri bastırmak için her türlü aracı kullanmayı göze almaları kanıt olarak gösterilebilir.

Hey Tekstil işçileri, yerelde sürdürmekte oldukları mücadelenin yanında, direnişlerini Hey Tekstil üzerinden ticaret yapan ulusal ve uluslararası her firmaya yaymaya çalışıyorlar. Diğer ülkedeki işçi sendikaları ve partileri üzerinden yürüttükleri bu uluslararası mücadele aslında bizlere, krizinin faturasının uluslararası birlik olarak nasıl krize sebep olanlara ödettirilebileceğinin yolunu gösteriyor.

Yorumlar kapalıdır.