BEDAŞ işçileri direnişte!

İki aydır yatırılmayan maaşları için iş bırakma eylemi gerçekleştiren ve bu yüzden işten çıkarılan 120 BEDAŞ taşeron işçisi direnişe geçti.

Enerji-Sen’de örgütlü taşeron işçiler maaşlarının sürekli olarak eksik ve geç yatırılması ve de çalışma bölgelerinde eksik işçi çalıştırılması sebebiyle 21 Mayıs tarihinde iş hukukunun 34. maddesine istinaden “20 günü aşkın süre boyunca maaşlarını alamadıkları taktirde iş edimini yerine getirmeme” haklarını kullanarak iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. 3 gün öncesinden dilekçe vererek bu meşru haklarını yerine getireceklerini beyan eden işçileri, BEDAŞ yönetimi keyfi bir uygulamayla işten çıkardı.

21 Mayıs günü 6 bölgenin 5’inde yüksek bir katılımla eylemi gerçekleştiren işçilere Yenibosna’da, işverenle birlik olan ülkü ocakları saldırdı. 22 Mayıs’ta işten çıkarıldıklarını SMS’le öğrenen işçiler, işverenin “sendikadan istifa edin ve işinize geri dönün” gibi oyunlarına karşı durarak direnişlerine devam ediyor.

30 Mayıs cuma günü de diğer bölgelerdeki işçilerinde katılımıyla Taksim tramvay durağından BEDAŞ’ın önüne yürünerek bir eylem gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde “direne direne direnişle zafere, kürtajla değil taşeromla uğraş” sloganları atıldı ve işçiler “taşerona teslim olmayacağız” yazılı pankart açtı. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Sine Sen Genel Başkanı Zafer Tokatlı, Belediye-İş ve Emekli Sen üyeleri ile aralarında İşçi Cephesi’nin de olduğu çeşitli siyasal çevreler de eyleme katılarak destek verdiler. “Lütuf istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz” diyen işçiler taleplerini şöyle dile getirdiler:

Atılan tüm işçilerin sendikalı bir şekilde işe iade edilmesi, maaşların eksiksiz ve zamanında yatırılması, eksik personel çalıştırılmasına son verilmesi, gerekli araç ve gereçlerin şirket tarafından temin edilmesi.

Pazartesi gününden itibaren BEDAŞ’ın karşısında çadır kurarak direnişe devam edecek olan işçiler tüm emek dostlarını dayanışmaya çağırıyorlar.

Yorumlar kapalıdır.