WIVP’den “Marikana Katliamı’nı” protesto mitingine çağrı

Güney Afrikalı Troçkist örgüt İşçilerin Uluslararası Öncü Partisi’nin (WIVP) 16 Ağustos 2012′ de Marikana’da gerçekleşen katliamla ilgili olarak yayınladığı bildiriyi okurlarımızla paylaşıyoruz ”

Madencilerin katledilmesini protesto için bugün (17 Ağustos) saat 15.00’da parlamento önünde gerçekleştirilecek gösteriye yapılan çağrıyı destekliyoruz.

16 Ağustos 2012 tarihli katliam gerçekleşmeden hemen önce polis maden sahipleriyle bir görüşme yaptı. Patronlar ve işçilere karşı yarı otomatik silah kullanan devlet arasındaki danışıklı dövüşün sonucu olarak 45 işçi öldürüldü, daha fazlası da yaralandı.

Maden şirketleri uzun zamandan beri bölgedeki maden işçilerini güvenli olmayan koşullarda çalışmaya mecbur ederek, katletmektedir. Aynı şirketler, her yıl 600 milyar Güney Afrika Randı’nı 1 transfer fiyatlandırması gibi açıkça hırsızlık anlamına gelen bir yolla yurtdışına çıkarmaktadır. Buna benzer yöntemler ve kârı merkez alan sistem aracılığıyla, kaç milyon insanın açlık ve yetersiz beslenme yüzünden katledilmekte olduğunu Cosatu 2 önderliği çok iyi biliyor, fakat bir şey yapmaya niyetleri yok.

Platinin fiyatı son 10 yılda üç katına çıkarken işçi ücretleri dibe vurmuş durumda. Çok sayıda işçinin Cosatu’dan ayrılma isteği ise Cosatu önderliğinin büyük sermaye ile eşgüdüm içerisinde olmasından ve işçilerin haklarını patronlara peşkeş çekmekte olduğu gerçeğinden ileri geliyor. İşçileri, sendikalardan koparak küçük sendikalar oluşturmak yerine, hain Cosatu önderliğini alaşağı etmek için mücadeleye ve bu yolla Cosatu’nun kapitalist ANC-SACP 3 hükümeti ile kurmuş olduğu ittifakı bozmaya çağırıyoruz.

Bu koşullar altında dahi, maden işçilerini birleşmeye ve işbirlikçi sendikalara karşı tabanda grev komiteleri ve bu komitelere bağlı öz savunma komiteleri oluşturmaya çağırıyoruz. Patronlar vurgun yaparken, birbirimizle kavga etmeyi bırakalım. 4

Katliamı hâlâ kınamamış olan Cosatu önderliğini kınıyoruz. Bu durum gösteriyor ki, işçiler patronlara karşı ayaklandıklarında ve kendilerini onlardan savunduklarında Cosatu önderliği devletten taraf olacaktır. Bu ihanet gelecekte gerçekleşmesi muhtemel katliamların da önünü açmaktadır.

Marikana işçileriyle dayanışmak ve ücret artışı için sürdürdükleri haklı mücadelelerinde onlara destek olmak için genel grev çağrısında bulunuyoruz.

Kahrolsun kapitalist ANC-SACP hükümeti. ANC-SACP hükümetiyle ittifaka son – ulusal ve uluslararası düzeyde yeni bir işçi partisinin inşası için ileri!

Hepimiz Marikanalı madencileriz.

Bütün madenler ve bankalar tazminatsız ve işçi kontrolünde kamulaştırılsın! Anglo-Amerikan, Lonmin ve diğer emperyalistlerin kasaplığına soyunan ANC ve Malema’nın 5 göstermelik devletleştirmelerine hayır !

Bütün ülkelerin işçileri birleşin! Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok, kazanacağımız bir dünya var!

1. Adını Afrikaans dilinde “köpüklü su tepesi” anlamına gelen “Witwatersrand” sözcüğünden alan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin para birimi, Johannesburg şehrinin kurulduğu bölgeye de adını vermiştir. Bu bölgede keşfedilen altın madenlerinin etrafında kurulmuş çadırlardan oluşan şehir kısa zamanda evler, bürolar ve dükkânlardan oluşan bir madenci şehri haline geldi. 19. yüzyıl madenci şehirlerinin çoğu gibi, beyaz yerleşimcilerin kurduğu Johannesburg şehri de plansızdı. Bu tür şehirlere, debisi yüksek akıntıların kayalıklar üzerinde bıraktığı görünüme gönderme yaparak “Rand” deniyordu. Bugün, 1 Amerikan Doları yaklaşık olarak 10 Güney Afrika Rand’ına denk geliyor.

2. Güney Afrika Sendikalar Birliği.

3. ANC: Afrika Ulusal Kongresi. ANC’nin kurucularından biri olan Nelson Mandela, partinin silahlı kanadını yönettiği sırada Apartheid rejimi tarafından tutuklandı ve ömür boyu hapse mahkûm edildi. 1990 yılında Mandela’ nın serbest bırakılmasıyla başlayan süreç Apatheid rejimine karşı gelişen seferberliklerde önemli yeri olan partiyi giderek neoliberal bir çizgiye ve bunun sonucunda 1994 yılında iktidara taşıdı.
SACP: ANC ve Cosatu ile birlikte hükümette olan Güney Afrika Komünist Partisi.

4. Geçtiğimiz günlerde Lunmin madeni önünde iki farklı sendikaya üye işçilerin arasında çıkan olaylarda 4 işçi ölmüştü. Cosatu’nun bir bileşeni olan Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) ölümlerden Maden ve Yapı İşçileri Birliği’ni (AMCU) sorumlu tutmuş ve kolluk kuvvetlerini göreve çağırmıştı. Son katliamdan sonra ise AMCU işçileri grevi sonlandırmaya çağırmış bulunuyor.

5. Julius Sello Malema. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen kısmi kamulaştırmaların savunucularından, ANC gençlik kollarının eski başkanı. Çeşitli sebeplerden dolayı bu yıl içerisinde partiden ihraç edildi.

Yorumlar kapalıdır.