DHL’de sendikalaşma mücadelesi ve direniş devam ediyor

Alman sermayeli uluslararası taşımacılık sendikası Dalsey Hillblom Lynn (DHL)’in -adını kurucu patronlarının isimlerinden almıştır- Türkiye kolunda sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin direnişi iki buçuk ayını doldurdu.

Sendikalaşma faaliyetinin bir yıl önce başladığı DHL’de işçiler ağır çalışma koşulları ve uzun mesai saatlerine karşı sendikalaştılar. Bunun üzerine işten atılan işçiler direnişe, bağlı bulundukları sendika TÜMTİS öncülüğünde başladılar. Patron, performans yetersizliğinden işçileri işten çıkardıklarını söylese de, atılan işçiler arasında 1000 saate kadar mesaiye kalan ve performans ödülü alan işçilerin var olması bu durumu yalanlıyor. Mevcut çalışan işçilerin direnişe destek vermemeleri ve sendikalaşmayı bırakmaları için patronun içeride ikna odaları kurduğu hatta direnişin büyümemesi için çalışma şartlarını göreli iyileştirdiğini sendika temsilcileri ve direnen işçilerden öğrendik.

Kıraç ve Gebze lojistik merkezlerinde direnişlerini sürdüren işçiler, 24 Ağustos’ta Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF)’nin de katıldığı bir basın açıklaması düzenledi. ITF açıklamada, DHL’deki sendikalaşma mücadelesi başarıya ulaşana, işten çıkarılan işçiler işbaşı yapana kadar bu mücadeleyi desteklemeye ve dayanışma içinde olmakta kararlı olduklarını belirtti. Daha sonra söz alan TÜMTİS başkanı Kenan Öztürk ise bir an önce DHL’in sendikayla masaya oturması, atılan işçilerin işe geri alınması gerektiğini belirtti. Basın açıklamasının sonunda uluslararası sendikal dayanışmanın UPS direnişindeki önemine atıfta bulunarak, aynı dayanışmanın DHL’de de gösterileceğinden bahsedildi.

Uluslararası bir lojistik firmasına karşı, işçilerin en temel hakkı olan sendikalaşma hakları için başlattıkları bu direnişi İşçi Cephesi olarak sonuna kadar destekliyoruz.

Atılan tüm işçiler geri alınsın!

Sendika düşmanlığına son!

Uluslararası imza kampanyası için http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1526

Yorumlar kapalıdır.