Yeni YÖK yasa taslağına karşı bir planımız var!

Enternasyonalist Öğrenci tarafından, birkaç ay sonra meclisten geçmesi planan Yeni Yök Yasa Taslağı ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. İki saat süren etkinlik, ABD eğitim sisteminin en büyük problemi olan, öğrencilerin aldığı kredi balonunun patlaması ve bu durumun öğrencilere yansımasını konu alan kısa bir video gösterimiyle başladı.

Sonrasında Yök Taslağı’nın ayrıntılarıyla anlatıldığı sunuma geçildi. Taslaktan alınan maddeler üzerinden, taslağın kamusal eğitim sisteminin yok oluşuna zemin hazırlayan bir yasa tasarısı olduğu, tamamen sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendiği, öğrencilerin geleceksizlik sorununu derinleştirdiği ve üniversite çalışanları arasında güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracağı anlatıldı.

Ardından gerçekleşen tartışma bölümü, yükseköğretim sistemi üzerinde kara bulut gibi gezinen bu taslağa karşı bir planımız olması gerektiği üzerine kuruldu. Konuyla ilgili acil taleplerimiz olan “T.C.’nin Bologna deklarasyonundan çekilmesi” “Özel üniversitelerin yasaklanması” “Vakıf üniversitelerin kamulaşırılması” gibi talepler dile getirildi. Hemen hemen tüm katılımcılar yasa taslağını başta öğretim görevlileri olmak üzere, tüm üniversite çalışanlarını etkileyeceği, aslında bunun sınıfsal bir saldırı olduğunu bu nedenle öğrencilerin, bu taslağa karşı sendikalarla birlikte hareket edilmesinin gerekli olduğunda hem fikirdi. Bu çerçevede, liselilerin ve üniversitelilerin birlikte katıldığı etkinliğimiz, halihazırda üniversitelerde devam eden direnişteki işçilerle dayanışmak, bu saldırı dalgasına karşı üniversitelerde etkinlikler düzenlemek, yapılan etkinliklere katılmak gerektiği dile getirilerek sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.