Diktatörlük rejimiyle diyaloga ilişkin Suriye devrimci solunun tutumu

Suriye muhalefetinin eylemlerine ilişkin olarak, bu yılın başında iki önemli olaya şahit olduk. İlki, Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi’nin (DDUKK) Cenevre’deki buluşmasıydı ki, sonucunda toplantının muradının diktatörlük rejimiyle diyalog için bazı koşullar üzerinde ortak bir tutuma ulaşmak olduğu anlaşıldı. İkinci olay ise, Ulusal Koalisyon’un lideri Şeyh Moaz Hatip’in rejimle koşullu diyalog çağrısında bulunmasıydı

Aklı başında olan hiç kimse büyük fedakarlıklarda bulunan halkımızın çektiği acıları azaltacak veya dindirecek hiçbir şeyi elinin tersiyle bir kenara itmez. Ancak bu, bunu gerçekleştirme iddiasıyla ortaya çıkan her girişimi kabul etmek ve desteklemek zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Bize göre söz konusu girişimlerin şu kriterleri sağlaması gerekiyor: [Bu girişimler] kitlelerin dikta rejimini devirebilmeleri için savaşlarını, mücadelelerini yeniden inşa etmelerine imkan sağlamalı, rejimin hayatta kalmasına neden olacak veya ömrünü uzatacak ihtimallere olanak vermemeli ve özellikle emekçi kitlelerin yararına, onların en genel ve doğrudan ihtiyaçlarına hizmet eden, tabandan gelecek radikal değişimlere alan açmalıdır.

Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi ve Şeyh Moaz Hatip’in girişimleri, değişimin “tepeden” gerçekleşmesi noktasında örtüşüyorlar. Şeyh Hatip’in girişiminin farkı ise, nihai amacı ne olursa olsun, on yıllardır rejime hizmet eden geleneksel burjuvazinin özellikle de Şam burjuvazisinin, bugün halk devriminin tehdidi altında olan sınıf çıkarlarının korunmasını sağlayacak bir çözüm bulunması isteklerini net bir şekilde yansıtıyor olması. Burjuvazi, diktatörlük rejiminin tepeden kısmî değişimini destekler duruma geldi ama bu rejimin yalnızca bazı politik nitelikleri için geçerli, sosyal olanlar için değil. İşte bu, tam da rejimin müttefiklerinin ve Suriye halkının dostları olduğunu iddia eden devletlerin çağrısını yaptığı şeydir. Bu iki kesim de halk devriminin zaferinin karşısında yer alıyorlar.

Bu çerçevede, bizler halk devriminin tabanından gelen sosyal ve politik talepleri karşılamayan bu tür girişimleri reddettiğimizi ilan ediyor ve bunların zafere giden yolda halk hareketini güçlendirmeye katkısının olmayacağını düşünüyoruz.

Tüm iktidar ve zenginlik halka!

Suriye Devrimci Sol Akımı

10 Şubat 2013, Şam

Yorumlar kapalıdır.