Harçlar gitti, öğrenim ücreti ve katkı payı geldi

AKP harçları kaldırdığıyla gururlanadursun, YÖK Yasa Tasarısı öğrenim ücreti ve katkı payı adı altında harçları geri getiriyor.

Kamusal eğitimin, barınma ve ulaşım gibi hizmetlerin ücretsiz olarak sağlanması dışındaki şartlarından birini de parasız eğitim oluşturuyor. AKP’nin “hizmet” olarak öne çıkardığı “harçların kaldırılması” ise ikinci öğretimler için zaten geçerli olmayan süreli bir seçim yatırımdan öteye gidemiyor. Seçimlerden sonra yeni bir tartışmanın arasında harçların farklı bir şekilde geri gelmesi ise muhtemel. Zira Yeni YÖK Tasarısı harçların da ötesinde “öğrenim katkı payı” ve “öğrenim ücreti” getiriyor.

YÖK Yasa Tasarısı’nın 72. maddesi’nin 2. fıkrası “yükseköğretim kurumlarının cari giderlerinin finansmanına, devlet ve öğrenci tarafından katkı yapılır” dedikten sonra öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden bahsediyor. 3. fıkra da ise bu ücretlerin Maliye Bakanlığı’nın önerisiyle Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanacağı ifadesi yer alıyor. Yasanın diğer maddelerinde de (39. Madde 6. ve 7. fıkra, 2. Madde 1. Fıkra Y bendi) öğrenim ücreti ifadesi geçiyor. Kısacası, harçlar gitmiş öğrenim ücretleri, katkı payları gelmiş.

Harçların veya yeni isimleriyle “öğrenim ücreti, katkı payı vb.”lerinin kaldırılmasını gerçekten arzulayan bir iktidarın böyle bir yasa taslağını meclisten geçirmesi herhalde beklenemez değil mi? Oysa ki AKP etiketli bir taslaktan söz ediyoruz. Bizleri afilli birer müşteriye dönüştürecek öğrenim ücretlerini; özel üniversitelerin açılmasına izin verilmesi, patronların üniversite yönetimlerine getirilmesi vb. içeriklerle bir arada düşündüğümüzde yasanın amacı açıkça ortaya çıkıyor: Özgür üniversitenin üzerine son toprağı da atmak.

YÖK Yasa Taslağı’nı bir daha geri gelemeyecek şekilde gündemden düşürmek acil bir görev olarak önümüzde duruyor. Üniversitelerin ticarethaneye dönüştürülmesine karşı örgütlenerek ortak talepler altında mücadele etmek bu görevin gerçekleştirilmesinin ilk aşaması.

Yorumlar kapalıdır.