Metalde TİS süreci: Toz olmayacağız, tozu dumana katacağız!

Mücadeleler sayesinde kazandığımız sendikal haklarımızın, kıdem tazminatımızın patronlar ve hükümet tarafından talan edilmesi bir yana iş bulamadığımız bulsak da güvencesizliğe, kayıtdışı çalışmaya mahkûm edildiğimiz zamanlardayız. Buna karşın sınıf mücadelesinin durgun olduğu, örgütsüzlüğün yayıldığı zamanlardayız. Metal işçisi ise her şeye rağmen bu zamanlara bir çentik atıyor ve biz hala sendikalıyız, örgütlüyüz, güçlüyüz diyor…

Yeni sendikal düzenlemelerin sonuçlanması ile 1500’ün üzerinde fabrikada yaklaşık 15 bin metal işçisi için toplu iş sözleşmesi görüşmesi yürütecek olan Birleşik Metal-İş işçilerin talepleri doğrultusunda TİS taslağını hazırladı. 8 Mart’ta patron sendikası MESS’in önerdiği %4,6’lık artışın mevcut yaşam koşullarında komik kaçtığını belirten sendika enflasyona dayalı zam sisteminin işçileri yoksullaştırmak olduğunu belirtti.

Yeni işçilerle eskiler arasındaki ücret farkının da iyice açıldığından ve bu durumun hemen dengelenmesi gerektiğini savunan sendika, “Sanki refah ve büyüme dönemlerinde işçilere herhangi bir pay veriyorlar da, krizlerin ortaya çıkmasında en ufak bir sorumluluğu olmayan işçileri açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar, ücret ve diğer sosyal hakları ödememeyi dillerine dolayabiliyorlar. Bunlar kabul edilemez olduğu için uyuşmazlık tutulmuştur.” diye duyurdu.

Bu nedenlerle uyuşmazlığa giden Birleşik Metal-İş sendikalı olsun olmasın bütün işçileri greve hazırlık çağrısı yaptı.

Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu tüm metal işçilerini kapsayacak bir toplu sözleşme yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Serdaroğlu yeni TİS taslağını şöyle anlattı:

Kademelendirme: Fabrikalarda en büyük sorunumuz ücret dengesizliği. Aynı işi yapan ama farklı zamanlarda girenler arasındaki ücret farkını gidermek istiyoruz. Bu yüzden 6 kademe önereceğiz. Bu yüzde 5 artış getiriyor.

Yüzde 19 zam: Yüzde 8 zam artı 35 kuruşluk ücret artışıyla toplam zam talebimiz ilk altı ay için yüzde 19’a yükselecek.

Sosyal haklar: Sosyal hak ödemesinin artık enflasyona endeksli değil asgari ücrete endekslenmesini istiyoruz.

Vergi dilimleri: İşçilerin maaşları kümülatif arttığı için temmuz ve kasımda yüzde 15’lik dilimden yüzde 20’lik vergi dilimine geçiş yaşanıyor. Bu işçinin 5 puanlık maaş kaybına neden oluyor. Bu kaybı işverenin karşılamasını istiyoruz.

Çalışma saatleri: Çalışma saatlerinin haftada 5 gün 37.5 saat olarak düzenlenmesini ve ücret düşürülmeden bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Böylece 100 binin üzerinde yeni istihdama da olanak sağlanacağına dikkat çekiyoruz.

Yorumlar kapalıdır.