Suriye Sol Koalisyonu: Siyonist saldırganlık üzerine deklarasyon

İsrail hava kuvvetleri devrimin başından bu yana dördüncü kez, Suriye hava sahasını ihlal etti. Bu ihlaller gittikçe daha da saldırgan hale gelmektedir. Siyonist devlet tarafından gösterilen bahaneler ne olursa olsun, Suriye sınırları Suriye halkının düşmanı tarafından ihlal edilmeye ve tıpkı Filistin’in tamamı gibi, topraklarının bir bölümü işgal altında tutulmaya devam ediyor. Bu saldırıların amacı, 40 yıldır İsrail’le çatışmaktan kaçınan bir orduya saldırarak, Suriye rejiminin yararı doğrultusunda kafa karışıklığı yaratmaktır.

Siyonist devlet Suriye’deki çatışmaları kullanarak saldırılarını sürdüyüyor. Bu saldırılar karşısında Suriye rejiminin herhangi bir karşılık vermeyeceğini biliyor. Zira, İsrail hava kuvvetleri, devrimden önce de, Suriye’ye birçok kez saldırıda bulunmasına rağmen Suriye hükümeti, saçma sapan beyanları dışında, sessiz kalmıştı. Mevcut durumda, Suriye hükümetinin bu saldırılara hâlâ yanıt vermemesi, rejimin İsrail’le herhangi bir yüzleşmeye girmekten korkmaya devam ettiğini ve İsrail’le bir savaş istemediğini gösteriyor. İsrail’le barış, Baas rejiminin yıllardır başlıca politikası olmuştur; rejimin yegane amacı, ülkeyi yağmalayan ve halkı yoksulluğa mahkum eden zengin elitleri koruyup kollamaktır.

Bu politika stratejik bir seçenek olarak; savaşı gündemden çıkararak İsrail’le barışmak ve de ancak müzakereler aracılığıyla Golan Tepelerini ‘kurtarma’yı hedeflemektedir. Suriyeli yetkililer, İsrail’in kapılarını Suriye’ye kapatacağı korkusuyla, on yıllardır herhangi bir başarıya ulaşmaksızın bu müzakereleri sürdürmektedirler.

Şimdiyse Baas rejimi, İsrail yerine Suriye halkına yönelttiği Skud füzeleriyle ‘stratejik denge’ sağladığı iddiasında. Bu füzeleri Halep, Deir el-Zor, Er Rakka, İdlib ve diğer bölgelerde yaşayan kitleleri yok etmek için kullanıyor ve bu tam da İsrail’in gerçekleşmesini istediği şey: Suriye ordusunun ve Suriye’nin tümüyle imhası. İsrail’in yaptığı, Suriye’deki gelişmeleri kendi lehine kullanarak, yaşadığı iç sorunlar karşısında bölgedeki etkisini ve hegemonyasını artırmaya çalışmaktır.

Suriye’nin bugünkü egemenleri İsrail’le hiçbir zaman savaşmadılar. Siyonist devlete cevabı ancak Suriye halkı verebilir, ülkenin bağımsızlığını savunmak ve işgal altındaki toprakları yeniden kazanmak için rejim alaşağı edilmelidir. Topraklarından vazgeçmiş, ülkeyi yağmalamış ve tarihi ve bütün bir medeniyeti talan etmeye devam eden rejime karşı Suriye halkı, saldırılara karşı koyma ve kendi kurtuluşu için mücadele etme görev bilinciyle savaşmaya devam etmektedir.

Suriye halkı, rejimin İsrail’in işgali karşısındaki zayıflığının bilinciyle ayaklandı. Rejim, Golan’ın kurtarılması, işgal altındaki toprakların geri alınması için savaşmayı asla aklından geçirmedi. Mevcut durumda bu görev, Suriye halkınındır. Suriye halkının baş düşmanı Siyonist İsrail, sömürgeci bir devlettir ve alaşağı edilmelidir.

Bu yüzden, İsrail’in tüm saldırılarını kınıyoruz, Siyonist devletin birlikte yaşamanın imkansız olduğu bir düşman olduğunu, müdahalelerinin devrimimizi yolundan saptırmayı başaramayacağını biliyoruz.

Devrimimizin zafere ulaşacağına dair güvenimiz tam!

Suriye Sol Koalisyonu

5 Mayıs 2013

Yorumlar kapalıdır.