DİSK Genel Kurulu, 1 Mayıs ve bugün

6 Nisan günü gerçekleşen DİSK Genel Kurulu ile işçi sınıfının kurmayı pozisyonundaki kurumlardan birinin bileşimi belirlenmiş oldu. Yeni DİSK önderliği seçimin hemen sonrasında 1 Mayıs, Temmuz’da açıklanacak olan işkolu istatistikleri ve hükümetin yeni saldırı planları ile karşı karşıya kalmış bulunuyor.

Bu kritik süreçte de en büyük ihtiyacımız, sınıflar mücadelesinin en direngen sektörlerinin mücadelelerinin birleştirilmesidir. DİSK Genel Kurulu’nu ve 1 Mayıs gününü düşünecek olursak, bu konuda kimi yeni engellerle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Ancak bu durumun bize yeni olanaklar sunduğunu da unutmamalıyız.

Genel Kurula girerken

DİSK içerisinde yaşanan çeşitli krizlerden ötürü, önce genel sekreter (aynı zamanda Birleşik Metal’in başkanı) Adnan Serdaroğlu’nun ve sonrasında genel başkan Erol Ekici’nin istifası ile DİSK bir olağanüstü genel kurula gitmek durumunda kalmıştı. Genel Kurul’a delege sistemindeki adaletsizlikler damgasını vurmuştu. Genel Kurul’un sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarını önüne koymaktan çok, yönetimin bürokrasiler arasında paylaşılması savaşı olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak da CHP’nin etkisi altındaki Genel-İş sendikasının başkanı Kani Beko genel başkan olurken, Bosch direnişi ve TİS gibi önemli süreçlerden geçen Birleşik Metal-İş DİSK yönetiminden dışlanmış oldu. Dahası içerisinde MHP’nin dahi etkileri bulunan Lastik-İş ise, DİSK yönetimindeki belirleyiciliğini artırdı. Genel Kurul’un sürpriz gelişmesi ise Lastik-İş’in Birleşik Metal’e karşı verdiği destek sonucu, ikinci turda mücadeleci bir sendikacı ve Dev Sağlık-İş sendikasının genel başkanı olan Arzu Çerkezoğlu’nun genel sekreter seçilmesi oldu.

İlk sınav 1 Mayıs

1 Mayıs’ın bir gece öncesinde sendikalı yoldaşlarımızla beraberce DİSK binasında kalırken bizleri ziyaret eden yoldaşlarımız ve ertesi gün Halaskargazi Caddesi’nde DİSK kortejine katılan yoldaşlarımızla birlikte edindiğimiz en önemli izlenim; direniş ve örgütlenme halindeki Nakliyat-İş, Dev Sağlık-İş, Enerji-Sen gibi sendikaların yanı sıra Genel-İş ve Lastik-İş gibi sendikaların tabanlarındaki işçilerin alana ve binaya gelirken birbirlerini sloganlarla selamlamalarına rağmen, Genel Kurul’un bölünmüşlüğü altında ortak tepkiler verebilmenin de zorlaştığı idi. Birleşik Metal’in eksikliği de belirleyici haldeydi.

Bu tablo hazırlıksız bir 1 Mayıs’ın görüntüsü olmaktan daha derin bir anlamı ifade etmektedir. Daha bir yıl öncesinin 1 Mayıs’ında Türk-İş içerisindeki sendikal muhalefetin DİSK ile berabere yürümesi Türkiye işçi sınıfının en direngen sektörlerinin birleşik mücadelesi için ele geçirilmiş bir fırsatken; sendikal muhalefet birleşik bir işçi sınıfı mücadelesindense Türk-İş’in bürokratik aygıtını ele geçirmeyi yeğlemişti. DİSK ise herhangi bir birleşik mücadeleye Türk-İş bürokrasinin çıkarlarını gözeterek bir kapı aralamamıştı. 2013 1 Mayıs’ında ise DİSK içerisinde de görülebilen daha da derin bir ayrılık ile karşı karşıyayız.

Güçsüzleşme ve mücadele olanakları

Şüphe yok ki, DİSK’in bu bölünmüşlüğü, yeni baraj ve istatistiklerin açıklanması ile birlikte DİSK’e üye mücadeleci işçilerin işini zorlaştıracak. Hatta DİSK’in kimi önemli sendikalarının barajın altında kalarak toplu iş sözleşmesi yetkisini kaybetmesi ile DİSK’in ciddi güç kaybı yaşamasının ihtimal dâhilinde olduğu da sıkça dile getirilen bir görüş.

Tüm bu olumsuzluklara ve kapıdaki tehlikeye rağmen, hükümetin işçi düşmanı politikaları uyarınca huzursuzluğu artan işçiler arasında yeni arayışların açığa çıkacağını söylemek hiç de medyumluk sayılmaz. Hatta buna dair kimi yeni örneklerden dahi bahsedilebilir. Bugün, sendikal bürokrasinin iç krizi ve parçalanmışlığı altında mücadele sahnesine itilmekte olan yeni ve örgütsüz işçi kuşağı sınıfın kurmayları üzerindeki sayısız krizin çözümü için gerçekçi bir potansiyeldir.

Mevcut mücadeleleri birleştirmek için çabalamak ve yeni mücadeleler ile bu sürece destek olmak! İşte etkisi ve gücü sınırlanan bürokrasinin büyük korkusu! Bizler için ise, birleşik ve kitlesel bir sınıf mücadelesi hattı için diretmemiz gereken yol buradan geçmektedir.

Yorumlar kapalıdır.