1 Mayıs 2013: İşçi sınıfının birliği, halkların özgürlüğü için, her gün mücadele!

Bu yıl 1 Mayıs’a giden süreçte, politik şiarımız “Güvenceli iş, onurlu bir yaşam ve halkların özgürlüğü” idi. Bu talepler, bizce bugün emekçi sınıfların ve ezilen halkların en yakıcı sorunlarını oluşturmakta ve bir mücadele günü olan 1 Mayıs’ta bunları alanlarda haykırmak elzemdir. Bu bağlamda bu yıl 1 Mayıs’a giderken bütün politik çalışmamızı bu şiar etrafında ördük, işçiler olarak birbirimize bu talebi anlattık, bu talep etrafında mücadele etmenin yollarını konuştuk.

İlk olarak 7 Nisan’da Alibeyköy’de yaptığımız 1 Mayıs etkinliği bunun için güzel bir başlangıç oldu. 1 Mayıs öncesi sınıflar mücadelesinin güncel durumunu tartışmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ın doğuşunu, 8 saatlik işgünü mücadelesini ve bugün hangi koşullar altında 1 Mayıs’a hazırlandığımızı anlatan bir belgesel izledik. Ardından yapılan sunum ve tartışmada da Türkiye’de işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşulları üzerindeki saldırıların derinleştiği, hükümetin esnek ve güvencesiz çalışmayı, taşeron sistemini temel çalışma düzeni haline getirmeye çalıştığı belirtildi. Buna karşın, çeşitli sektörlerde işçilerin mücadele etmesinin önemine dikkat çekildi. Yine Alibeyköy’de ve birçok işçi mahallesinde “İşçilerin Birliği, Ulusların Eşitliği için 1 Mayıs’ta Alanlara!” yazılı afişlemeler yaptık.

28 Nisan’da Taksim’de gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs etkinliğimiz ise bir yoldaşımızın AKP’nin yalanlarını ve yaşadığımız gerçekleri konu edinen bir sunumla başladı. Sunumda AKP hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılından beri işçi ve emekçilerin gözünü boyayan söylemlerine işaret edildi. Bu söylemlerin yalan oluşu ve bu yalanların bertaraf edilmesi için işçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Öte yandan her türlü kutlamaya açılan Taksim’in işçilerin miting yapması için açılmaması, devletin resmi tatil ilan etmesine rağmen birçok sektörde 1 Mayıs’ta işçilerin çalışmak zorunda oluşu tartışmanın önemli başlıklarındandı.

İşçi Cephesi olarak 1 Mayıs’a Şişli ve Beşiktaş olmak üzere iki koldan katıldık. Ancak hükümet, yüz binlerce emekçinin biraraya gelerek kent merkezinde, kendi taleplerini haykırdığı bir mitinge tahammül edemeyeceğini, 1 Mayıs’ta uyguladığı vahşi devlet terörüyle net bir biçimde ortaya koydu.

AKP hükümetinin işçi düşmanı politikalarına ve uyguladığı devlet terörüne karşı verilecek en güzel cevap, işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadelesini yükseltmekten geçiyor. İşçi sınıfının birliği, halkların özgürlüğü için, her gün mücadeleye!

Yorumlar kapalıdır.