Gezi ayaklanması Almanya’da tartışıldı

Almanya’da faaliyet sürdüren dost ve kardeş grup Komitee für Rätedemokratie (Konsey Demokrasisi için Komite) gazetemiz İşçi Cephesi’ni davet ettiği toplantıda Gezi parkı seferberliğini ve seferberliğe nasıl destek olabileceklerini tartıştı.

9 Ağustos günü Almanya’da Manheim’da gerçekleşen toplantıya Almanya’da yaşan Türk göçmenlerin de ilgisi mevcuttu. Gazetemiz adına konuşmayı yapan Sedat Durel, Gezi seferberliğinin ardında yatan gerçek sebebin neoliberal saldırılar olduğunun altını çizdi ve dünyadaki seferberlikler ile birlikte düşünüldüğünde de, Türkiye’deki mücadelenin uzun soluklu olacağını ifade etti. Etkinlik sunumun ardından katılımcıların katkı ve soruları ile devam etti.

Komitee für Rätedemokratie’deki yoldaşlarımız Gezi seferberliği sürecinde bizlere tüm desteklerini sunmuşlardı. Gezi sürecinde bizlere destek olmak için hazırladıkları Gezi fotoğrafları ve İşçi Cephesi’nin Gezi sürecindeki fotoğraflarından oluşan fotoğraf kolâjı toplantı sırasında da tüm katılımcılara yeniden gösterildi. Alman dostlarımızın soruları özellikle Kürt sorunu, Türkiye’nin ekonomik durumu, direnişin barışçıl niteliği ve kapsamı, park forumlarının yapısı ve mevcut sınıf mücadelesinin durumuna ilişkindi. Ancak bu soruların yanı sıra dostlarımızın kafasındaki en temel sorun Türkiye mücadelesi için nelerin yapılabileceği idi.

Toplantının bir kısmında da Türkiye ile somut dayanışma olanaklarının güçlendirilmesi için daha güçlü bir birlik ve iletişime duyulan ihtiyaç vurgulandı. Yoldaşlarımız dünyada derinleşen krizin Almanya üzerinde bir etki yaratmasının bir an meselesi olduğunu ifade ettiler. Bu durumda birbirine son derecede benzer nitelikteki tüm dünya seferberliklerinin Dördüncü Enternasyonal bayrağı altında, ortak bir dünya programı ile birleştirilmesi toplantının ana fikri haline geldi.

Ortak düşmana karşı tüm dünyada ortak bir programı yaratmak ve Drdüncü Enternasyonal’i yeniden inşa etme isteği ise, sadece güzel bir fikir olarak anılıp geçilmedi. İstanbul’da daha öncesinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Buluşma gibi konferansların sayısının arttırılması ve uluslararası düzeyde ortak ve somut kampanyaların sürekli hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Etkinlik, Almanya’daki tüm dost ve yoldaşlarımızın İşçi Cephesi’nin tüm okurlarına samimi selamlarını iletmesi ile son buldu.

Yorumlar kapalıdır.