İC Yaz Kampı’nda Gezi isyanı tartışıldı

İşçi Cephesi yaz kampı bu sene 26-28 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kampta İşçi Cephesi okurlarının yanı sıra UBK’nın İspanya seksiyonu Enternasyonalist Mücadele (LI) ve Fransa’dan Enternasyonalist Sosyalist Grup (GSI)’tan yoldaşlarımız da bizimleydi.

Kampın ilk gününde Gezi İsyanı ele alındı. Gezi isyanın ortaya çıkış dinamikleri, karakteristiği, içinden geçtiği süreç ve son durumu üzerine konuşuldu. Gezi olayları sırasında Kürt hareketinin ve işçi sendikalarının talepler ve katılım açısından seçtiği pozisyon hakkında tartışıldı. Tartışmalar süresince ulusal dinamikler kadar dünya durumu üzerinde de duruldu. Gezi Direnişi ile başlayan mücadelemizin ekonomik krizin sosyal çalkantılara ve politik krizlere yol açtığı farklı ülkelerdeki pratiklerin / deneyimlerin öğrenilmesi, paylaşılması, mücadelenin eşgüdümlü hale getirilmesi, birleştirilmesi ve süreklilik kazandırılmasının önemi vurgulandı. Bu noktada LI ve GSI’den yoldaşların tartışmalarımıza yaptıkları katkılar çok değerliydi.

Kampın ikinci gününde gündemimiz parti ve kitle mücadeleleri ilişkisi üzerinden devrimci parti inşasının gerekliliğiydi. Öncelikle ulusal ve uluslararası gündemin tahlilini önümüze koyduktan sonra “ne yapmalı?” sorusuna birlikte cevaplar ürettik. Üzerine tartıştığımız bazı konular şunlardı: Yunanistan, İspanya, Mısır, Tunus Türkiye ayaklanmaları, benzerlikleri ve ayrımları, kitle seferberliklerinde talep ve sloganların önemi, kitle seferberliklerinin iktidar için mücadeleye nasıl yönlendirileceği, forumlar hareketinin akıbeti, geleneksel sol aygıtların çöküşü, sendikal önderliklerin tutarsızlığının yeni olanaklar yaratma ihtimali, seçimlerde birleşik bir işçi emekçi seçeneğinin olasılığı, parti ihtiyacının aciliyeti ve çözümleri idi.

Ayrıca kampta, kadınların gözünden Gezi direnişinin konuşulduğu bir kadın atölyesi de gerçekleştirildi. Gezi’ye ilişkin deneyim ve düşünceler paylaşıldı, belirli sorular etrafında örgütlenme meselesi tartışıldı. Gezi’deki mücadelenin kadınlar özelinde hangi talepler odağında ilerletilebileceği üzerinde duruldu. Atölye sonrası kadınlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu atölyenin çok verimli geçtiği üzerinde duruldu ve birlikte çalışmalar örülmesi kararına varıldı. Bu karar doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Müzik yapan arkadaşlarımız sayesinde kamp geceleri çok keyifli geçti. Verimli tartışmaları, tartışmaların yorgunluğunu alacak harika denizi, herkesin birbiriyle keyifli sohbetler ettiği sıcacık ortamı dolayısıyla katılımcıların unutamayacakları bir kamp oldu.

Seneye görüşmek dileğiyle.

Yorumlar kapalıdır.